Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Nadolig Llawen / Merry Christmas

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Byddwn yn gorffen y tymor dydd Gwener , 21ain Rhagfyr am 3.30y.p.

Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Last day of term Friday 21st December, 3.30p.m.

s  Mi fydd Tymor y Gwanwyn yn dechrau ar 8fed o Ionawr.

Spring Term will start on Tuesday, 8th January.