Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod y Gymanwlad / Commonwealth Day

Ymwelodd Hannah Celyn Davies, Manna Whiteley ac Aaron Fulton a Llundain (Cadeirydd y Cyngor Ysgol a Llysgenhadon y Comisynydd Plant) yn ddiweddar i Ddiwrnod y Gymanwlad.

Hannah Celyn Davies, Manna Whiteley and Aaron Fulton visited London (Chairperson of School Council and Ambassadors for the Children's Commissioner) recently on Commonwealth Day.

Cafwyd cyfle i ymweld a Thy'r Cyffredin a'r Aelod Seneddol Mark Williams, dros gwpaned o de, gan esbonio eu dyletswyddau fel Aelodau Seneddol. Aethpwyd hefyd i Wasanaeth y Gymanwlad yn Abaty San Steffan fel rhan o gynrychiolaeth o dros fil o ddisgyblion ysgol.

We had an opportunity to visit the House of Commons and Mark Williams the MP, and over a cup of tea he explained their responsibilities as Members of Parliament. We also went to the Commonwealth Service held at Westminster Abbey as part of representatives of over one thousand school children.