Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Dyfed v Gorllewin Morgannwg / Cross Country Dyfed v West Glamorgan

Bu tri o blant Ysgol Gynradd Aberaeron yn cynrychioli Dyfed yn y rasus yn Llandeilo ac fe gafwyd perfformiadau gwych

Three children from Aberaeron Primary School represented Dyfed in this prestigious event held at Llandeilo and they all performed exceptionally well.

;

;

Yn ras y merched daeth Hannah Celyn Davies yn 24in a Lyneth Daly yn 5ed. Yn ras y bechgyn daeth Jakub Borzym yn 5ed.

Llongyfarchiadau mawr iddynt - mae dyfodol disglair o'u blaen.

In the girls race Hannah Celyn Davies came 24th and Lyneth Daly 5th. In the boys race Jakub Borzym came 5th.

Congratulations to all three.