Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd - Sports Festival

llun

Ar y dydd Sul, 15fed Mehefin bu tim pel-rwyd yr ysgol yn cynrychioli Ceredigion yng nghystadleuaeth Cymru ac fe wnaethant yn arbennig o dda.

On Sunday, 15th June the school netball team represented Ceredigion in the Welsh Netball Championships and performed excellently.

Enillwyd y gem gyntaf o 4-0, a collwyd y ddwy gem nesa o 5-1 a 3-2 (yn erbyn ysgol Marlborough, Caerdydd - pencampwyr Cymru).

Llongyfarchiadau i'r tim am wneud mor ragorol.

We won the first game by 4-0 and lost the next two games by 5-1 and 3-2 (against Marlborough School, Cardiff - Wales Champions).

Congratulations to the team for doing so well.