Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd - Sports Festival

Ar ddydd Sadwrn 14eg Mehefin bu nifer o blant yr Urdd yn rhedeg yn rasus trawsgwlad Cymru.

On Saturday 14th June many children competed at the Urdd Welsh cross country championships.

.

Dyma'r plant a orffennodd yn y pymtheg cyntaf :-

Bl.3 - Rhys Jenkins 1af; Sara Cond 3ydd

Bl.5 - Josh Tarling 6ed; Gwion Davies 15fed; Chloe Towell 15fed

Bl.6 - Jakub Borzym 2il; Kieran Jenkins 11eg

Llongyfarchiadau

Here are the children that finished in the first fifteen:-

Yr.3 - Rhys Jenkins 1st; Sara Cond 3rd;

Yr.5 - Josh Tarling 6th; Gwion Davies 15th; Chloe Towell 15th;

Yr.6 - Jakub Borzym 2nd; Kieran Jenkins 11th

Congratulations

.