Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clwb Gwyliau / Holiday Club

CLWB HANNER TYMOR

Bydd Clwb Gwyliau Hanner Tymor yn rhedeg ar ddydd Llun, Mawrth a Mercher.  Os am le, dewch i weld Debbie neu Diana cyn dydd Gwener 17.10.14.  Diolch

HALF TERM HOLIDAY CLUB

The Holiday Club will be running on Monday, Tuesday and Wednesday of half term.  If you are interested please contact Debbie or Diana before 17.10.14.  Thank you.

.