Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Gylch yr Urdd / Area Eisteddfod

Llongyfarchiadau i'r canlynol am ennill yn Eisteddfod Gylch yr Urdd dydd Iau diwethaf.

Unawd Bl.2 ac Iau - Ela Griffiths-Jones 1af

Cerdd Dant Bl.2 ac Iau - Ela Griffiths-Jones 1af

Llefaru Bl.2 ac Iau -Eos Dafydd 1af

Unawd Bl.2 ac Iau - Eos Dafydd 2il

Dawnsio Disco - 1af

Parti Unsain - 2il

Ymgom - 2il

Unawd Telyn dan 12 - Swyn Dafydd 3ydd

Congratulations to the following who competed at the Area Urdd Eisteddfod in Felinfach last Thursday.

Solo Yr. 2 & under - Ela Griffiths-Jones 1st

Cerdd Dant Solo Yr.2 & under - Ela Griffiths-Jones 1st

Recitation Yr. 2 & under - Eos Dafydd 1st

Solo Yr. 2 & Under - Eos Dafydd 2nd

Disgo Dancing - 2nd

Parti Unsain - 2nd

Ymgom - 2nd

Harp Solo under 12 - Swyn Dafydd 3rd

Pob lwc i Ela a Eos a fydd yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Sir ym Mhontrhydfendigaid ac i'r Dawnsio Disgo yn Felinfach

Good luck to Ela and Eos who will now go on to the County Eisteddfod at Pontrhydfendigaid and to the Disco Dancing at Felinfach