Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd National Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i Ela Mablen Griffiths-Jones ar ddod yn 3ydd yn y gystadleuaeth Unawd Cerdd Dant Bl.2 ac iau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerffili wythnos ddiwethaf.

Huge congratulations to Ela Mablen Griffiths-Jones for winning 3rd in the Cerdd Dant Solo Yr.2 & under at the National Urdd Eisteddfod in Caerphilly last week.

.