Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Cogurdd / Competition

Llongyfarchiadau i Grace Williams ar ennill y rownd gyntaf yng nghystadleuaeth Cogurdd ac i Bryn Southgate am ddod yn ail.

Congratulations to Grace Williams for winning the first round of the Cogurdd Competition and to Bryn Southgate for coming 2nd.

 

.

 

Pob lwc i Grace yn yr ail rownd.

Good luck to Grace in the next round.