Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Ddewi / St.David''s Day

Fel arfer cynhaliwyd cystadlaethau Gŵyl Ddewi rhwng tai yr ysgol, Cadwgan, Pentŵr ac Alban.

Yn y bore aethpwyd o gwmpas y dref gyda phawb wedi eu gwisgo yn eu dillad traddodiadol Cymreig.

Tŷ Alban ddaeth i'r brig gan gipio tarian Gŵyl Dewi.

.

As usual we held St.David's Day competitions between the school's different houses - Cadwgan, Alban and Pentŵr.

We started off with a procession around the town with everyone dressed in their traditional Welsh costumes.

Alban came out on top and won the St.David's Day trophy.