Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwyr / Champions

Llongyfarchiadau mawr i 40 a blant a deithiodd i Bencampwriaeth Trawsgwlad Dyfed yng Nghaerfyrddin.

Cafwyd canlyniadau gwych. Erbyn diwedd y noson cyhoeddwyd mai Ysgol Gynradd Aberaeron oedd Pencampwyr Dyfed am 2016.

Congratulations to the 40 children who travelled to the Dyfed Cross Country Championships at Carmarthen.

We had great results. By the end of the night it was announced that Ysgol Gynradd Aberaeron were the Dyfed Champions for 2016.

.

Dyma'r canlyniadau / Here are the results :-

 

Tîm Bechgyn Bl.5 - 1af Yr.5 Boys Team - 1st

Tîm Bechgyn Bl.4 - 1af Yr.4 Boys Team - 1st

Tîm Merched B.4 - 2il Yr.4 Girls Team - 2nd

Tîm Merched Bl.3 - 3ydd Yr.3 Girls Team - 3rd

Yn ennill medalau yn y 10 cyntaf / Winning medals in the first 10 were:-

Rhys Jenkins 1af / 1st

Seren  2il / 2nd

Martha 2il / 2nd

Finlay 8ed / 8th

Steffan 9ed / 9th

Lucy 10ed / 10th

Bydd Lucy a Rhys J. yn mynd ymlaen i gynrychioli Dyfed yn erbyn Morgannwg Nos Fercher nesaf, 23ain o Fawrth.  Pob lwc iddynt.

Lucy and Rhys J. will be representing Dyfed against Glamorgan on Wednesday 23rd of March.  Good luck.