Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Beiciwr o Fri! / Fantastic Cyclist

Mae Finlay Tarling wedi cyflawni camp anhygoel yn ddiweddar trwy ddod yn ail yn Ras Feicio Paris Roubaix yn Ffrainc ar ddiwedd Mai.

A fantastic result for Finley Tarling who came 2nd in the Paris Roubaix Cycling race in France at the end of May.

 

 Bydd nawr yn mynd ymlaen i gystadleuaeth Rhyngwladol Ieuenctid yn Gothenburg, Sweden  ar ddechrau Gorffennaf.

Edrychwn ymlaen at yr hanes Finlay, pob lwc.

He will now go on to the International Youth competition in Gothenburg, Sweeden.

Good luck Finlay