Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffrindiau o Tseina / Friends from China

Croeso cynnes i'r 5 athro a 12 o ddisgyblion o Ysgol Jinan Jingwu Road Primary School yn Tseina. 

A warm welcome to 5 staff and 12 children from Jinan Jingwu Road Primary School, China who visited us for 2 days

Roeddent mor gyfeillgar ac yn awyddus iawn i ddysgu am ein gwlad a'n diwylliant.

Cafwyd tê blasus a thwmpath dawns yng nghwmni Erwyd Howells. 

Dyma ddechrau ar gyfeillgarwch newydd!

They participated fully in school activities and were eager to learn about our country and culture.  Staff, children, parents and governors enjoyed tea in their company, followed by folk dancing by Erwyd Howells.

We hope that this is the beginning of a new friendschip.