Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Bolognaise cartref, bara a pys

Bisged siocled a sudd

Pasta pob llysieu

LLUN/MONDAY

Pasta bolognaise, bread and peas

Chocolate cookie and juice

Veggie pasta bake

 
 
 

Ham, ½ taten pob, salad cymysg a salad betys

Iogwrt gyda darnau o ffrwythau

Selsig Llysieuol

 
 

 

 

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Ham, ½ Jacket Potato, mixed salad and beetroot salad

Yoghurt & fruit dippers

Veggie sausage

 
 

 

Byrgyr Cig Eidion

Ffyn llysiau, bara crystiog

Myffin Oren ac afal

Gyda llaeth

Byrgyr Llysieuol

 

 

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Beef burger  chips

Vegetable sticks and crusty bread

Orange & Apple Muffin

with milk

Veggie burger

 
 

 

 

Darn o gyw iâr barbeciw, pasta pôb tomato, pys a corn melys

Sgon jam a hufen neu ffrwythau ffres

Nygets llysieuol

 

IAU/THURSDAY

BBQ chicken fillet, tomato pasta bake, peas and sweetcorn

Scone with jam and cream

Veggie nuggets

Bysedd pysgod eog, tatws hufennog, ffa pob, llysiau ffyn

Caen afal a hufen

Caws Pob

 

GWENER/FRIDAY

Salmon fish fingers, creamed potatoes

Baked beans,

Vegetable sticks

Stewed apple and custard

Cheese bake

 

 

LLUN/MONDAY

Pasta bolognaise, bread and peas

Chocolate cookie and juice

Veggie pasta bake

 
 
 

Bolognaise cartref, bara a pys

Bisged siocled a sudd

Pasta pob llysieu

MAWRTH/TUESDAY

Ham, ½ Jacket Potato, mixed salad and beetroot salad

Yoghurt & fruit dippers

Veggie sausage

 
 

 

Ham, ½ taten pob, salad cymysg a salad betys

Iogwrt gyda darnau o ffrwythau

Selsig Llysieuol

 
 

 

 

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Beef burger  chips

Vegetable sticks and crusty bread

Orange & Apple Muffin

with milk

Veggie burger

 
 

 

 

Byrgyr Cig Eidion

Ffyn llysiau, bara crystiog

Myffin Oren ac afal

Gyda llaeth

Byrgyr Llysieuol

 

 

 

 

IAU/THURSDAY

BBQ chicken fillet, tomato pasta bake, peas and sweetcorn

Scone with jam and cream

Veggie nuggets

Darn o gyw iâr barbeciw, pasta pôb tomato, pys a corn melys

Sgon jam a hufen neu ffrwythau ffres

Nygets llysieuol

 

GWENER/FRIDAY

Salmon fish fingers, creamed potatoes

Baked beans,

Vegetable sticks

Stewed apple and custard

Cheese bake

 

 

Bysedd pysgod eog, tatws hufennog, ffa pob, llysiau ffyn

Caen afal a hufen

Caws Pob