Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Peli cig, saws tomato, pasta a chorn melys

Rholyn sbwng hufen iâ

Tarten pasta tomato

LLUN/MONDAY

Meatballs, tomato sauce, pasta twists, sweetcorn

Ice cream sponge roll

Veggie pasta bake

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi

Jeli a hufen

Selsig llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy

Jelly and cream

Veggie sausage

Bysedd pysgod, sglodion a salad cymysg

Sbwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

MERCHER/WEDNESDAY

Salmon fish fingers, chips and mixed salad

Chocolate cake and white sauce

Cheesy bake

Cyw iâr wedi grilio, waffls tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen siocled het fawr

Nygets llysieuol

IAU/THURSDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans and vegetable sticks

Chocolate top hat cupcake

Veggie nuggets

Mîns sawrus, Pwdin Swydd Efrog, tatws hufennog, pys a chorn melys

Crymbl ffrwythau a chwstard

Mîns sawrus llysieuol

 

GWENER/FRIDAY

Savoury mince, Yorkshire pudding, creamed potatoes, peas and sweetcorn

Fruit crumble & custard

Savoury veggie mince

LLUN/MONDAY

Meatballs, tomato sauce, pasta twists, sweetcorn

Ice cream sponge roll

Veggie pasta bake

Peli cig, saws tomato, pasta a chorn melys

Rholyn sbwng hufen iâ

Tarten pasta tomato

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy

Jelly and cream

Veggie sausage

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi

Jeli a hufen

Selsig llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Salmon fish fingers, chips and mixed salad

Chocolate cake and white sauce

Cheesy bake

Bysedd pysgod, sglodion a salad cymysg

Sbwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

IAU/THURSDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans and vegetable sticks

Chocolate top hat cupcake

Veggie nuggets

Cyw iâr wedi grilio, waffls tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen siocled het fawr

Nygets llysieuol

GWENER/FRIDAY

Savoury mince, Yorkshire pudding, creamed potatoes, peas and sweetcorn

Fruit crumble & custard

Savoury veggie mince

Mîns sawrus, Pwdin Swydd Efrog, tatws hufennog, pys a chorn melys

Crymbl ffrwythau a chwstard

Mîns sawrus llysieuol