Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Chilli bîff mwyn, reis, bara naan, pys a corn melys

Myffin a sudd

Cyri llysieuol

 

 

 

 

LLUN/MONDAY

Chilli Beef, rice, naan bread, peas and sweetcorn

Muffin and juice

Quorn curry

 
 
 
 
 
 

Bysedd pysgod, ffa pob, tatws hufennog a darnau o lysiau

Spwng afal a cwstard

Tarten gaws

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Fish fingers, baked beans, creamed potatoes and vegetable sticks

Apple sponge and custard

Cheesy bake

 

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad Ffrwythau

Selsig Llysieuol

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Pitsa, sglodion, ffa pob a ffyn llysiau

Pwdin reis

Selsig llysieuol

 

 

IAU/THURSDAY

Pizza, chips, baked beans and vegetable sticks

Rice Pudding

Veggies sausage

 

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien siocled a llaeth

Bolognaise llysieuol

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Chocolate cookie and milk

Vegetarian bolognaise

LLUN/MONDAY

Chilli Beef, rice, naan bread, peas and sweetcorn

Muffin and juice

Quorn curry

 
 
 
 
 
 

Chilli bîff mwyn, reis, bara naan, pys a corn melys

Myffin a sudd

Cyri llysieuol

 

 

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Fish fingers, baked beans, creamed potatoes and vegetable sticks

Apple sponge and custard

Cheesy bake

 

Bysedd pysgod, ffa pob, tatws hufennog a darnau o lysiau

Spwng afal a cwstard

Tarten gaws

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad Ffrwythau

Selsig Llysieuol

 

 

IAU/THURSDAY

Pizza, chips, baked beans and vegetable sticks

Rice Pudding

Veggies sausage

 

Pitsa, sglodion, ffa pob a ffyn llysiau

Pwdin reis

Selsig llysieuol

 

 

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Chocolate cookie and milk

Vegetarian bolognaise

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien siocled a llaeth

Bolognaise llysieuol