Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Bolognaise Cartref

Ll ~ Bolognaise Llysieuol

Bara Garlleg

Pys ac india-corn

Sgon jam a hufen

Neu Ffrwyth Ffres

LLUN/MONDAY

Homemade Bolognaise

V~ Vegetarian Bolognaise

Garlic Bread

Peas & Sweetcorn

Jam & Cream Scone

or Fresh Fruit

 

Cŵn poeth

Ll ~ Ci Poeth

Sglodion

Salad Cymysg a Ffyn Llysiau

Iogwrt gyda darnau o ffrwythau ffres neu Ffrwythau Ffres cyfan

MAWRTH/TUESDAY

Hot Dogs

V-Vegi  Hot dog

Chips

Mixed Salad & Vegetable Sticks

Yoghurt with Fresh Fruit Dippers Or Fresh Fruit

Porc rhost gyda Stwffin Perlysiau cartref a Grefi

Ll ~ Selsig Morgannwg

Tatws Hufennog

Moron a Ffa

Cwci blas Siocled gyda sudd ffrwythau neu Ffrwythau Ffres

MERCHER/WEDNESDAY

Roast Loin of Pork with Gravy and Homemade Herb Stuffing

V- Glamorgan Sausage

Creamed Potatoes

Carrots and Green Beans

Chocolate Flavoured   Cookie, Fruit Juice or Fresh Fruit

 

Sbageti cyw iâr a thomato

Sbageti Quorn Tomato

Bara Crwst

Brocoli ac India-corn

Cacen  siocled fach  gyda Llaeth neu Ffrwythau Ffres

IAU/THURSDAY

Spaghetti Tomato Chicken

Spaghetti Tomato Quorn

Crusty Bread,

Broccoli and Sweetcorn

Chocolate Flavoured Muffin with Milk Or Fresh Fruit

 

Bysedd Pysgod

Ll ~ Bysedd heb bysgod

Tatws Hufennog

Ffa Pob/ Pys gyda Ffyn Llysiau

Sbwng blas afal gyda chwstard neu Ffrwythau Ffres

 

GWENER/FRIDAY

Fish Fingers

V~ Fishless Fingers

Creamed Potatoes

Baked Beans or Peas Veg Sticks

Eve’s Pudding with Custard

Or Fresh Fruit

 

LLUN/MONDAY

Homemade Bolognaise

V~ Vegetarian Bolognaise

Garlic Bread

Peas & Sweetcorn

Jam & Cream Scone

or Fresh Fruit

 

Bolognaise Cartref

Ll ~ Bolognaise Llysieuol

Bara Garlleg

Pys ac india-corn

Sgon jam a hufen

Neu Ffrwyth Ffres

MAWRTH/TUESDAY

Hot Dogs

V-Vegi  Hot dog

Chips

Mixed Salad & Vegetable Sticks

Yoghurt with Fresh Fruit Dippers Or Fresh Fruit

Cŵn poeth

Ll ~ Ci Poeth

Sglodion

Salad Cymysg a Ffyn Llysiau

Iogwrt gyda darnau o ffrwythau ffres neu Ffrwythau Ffres cyfan

MERCHER/WEDNESDAY

Roast Loin of Pork with Gravy and Homemade Herb Stuffing

V- Glamorgan Sausage

Creamed Potatoes

Carrots and Green Beans

Chocolate Flavoured   Cookie, Fruit Juice or Fresh Fruit

 

Porc rhost gyda Stwffin Perlysiau cartref a Grefi

Ll ~ Selsig Morgannwg

Tatws Hufennog

Moron a Ffa

Cwci blas Siocled gyda sudd ffrwythau neu Ffrwythau Ffres

IAU/THURSDAY

Spaghetti Tomato Chicken

Spaghetti Tomato Quorn

Crusty Bread,

Broccoli and Sweetcorn

Chocolate Flavoured Muffin with Milk Or Fresh Fruit

 

Sbageti cyw iâr a thomato

Sbageti Quorn Tomato

Bara Crwst

Brocoli ac India-corn

Cacen  siocled fach  gyda Llaeth neu Ffrwythau Ffres

GWENER/FRIDAY

Fish Fingers

V~ Fishless Fingers

Creamed Potatoes

Baked Beans or Peas Veg Sticks

Eve’s Pudding with Custard

Or Fresh Fruit

 

Bysedd Pysgod

Ll ~ Bysedd heb bysgod

Tatws Hufennog

Ffa Pob/ Pys gyda Ffyn Llysiau

Sbwng blas afal gyda chwstard neu Ffrwythau Ffres