Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Bysedd Pysgod, tatws hufennog, pys a ffyn llysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

LLUN/MONDAY

Fish fingers, creamed potatoes, peas and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Twrci rhostio, stwffin, moron, broccoli, tatws hufennog a grefi

Sgon afal a cwstard

Selsig llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, stuffing, carrots, broccoli, creamed potatoes and gravy

Apple scone and custard

Vegetarian sausage

Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Hufen iâ a ffrwyth

Cyri llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Ice cream and fruit

Quorn curry

Selsgwn, sglodion a ffyn llysiau

Iogwrt a ffrwyth

Selsgwn llysieuol

IAU/THURSDAY

Hot dog, chips and vegetable sticks

Yoghurt and fruit

Veggie hot dog

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien ceirch a llaeth

Bolognaise llysieuol

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian bolognaise

LLUN/MONDAY

Fish fingers, creamed potatoes, peas and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Bysedd Pysgod, tatws hufennog, pys a ffyn llysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, stuffing, carrots, broccoli, creamed potatoes and gravy

Apple scone and custard

Vegetarian sausage

Twrci rhostio, stwffin, moron, broccoli, tatws hufennog a grefi

Sgon afal a cwstard

Selsig llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Ice cream and fruit

Quorn curry

Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Hufen iâ a ffrwyth

Cyri llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Hot dog, chips and vegetable sticks

Yoghurt and fruit

Veggie hot dog

Selsgwn, sglodion a ffyn llysiau

Iogwrt a ffrwyth

Selsgwn llysieuol

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian bolognaise

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien ceirch a llaeth

Bolognaise llysieuol