Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Selsig, pwding Swydd Efrog, tatws hufennog, moron, swedsen a grefi

Cwci ceirch a llaeth

Selsig LLysiau

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, mashed potatoes, carrots, swede and gravy

Oat cookie and milk

Veggie sausage

Tarten pasta, pys & corn felys a bara garlleg

Salad ffrwythau

Tarten pasta llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Pasta bake, peas & sweetcorn and garlic bread

Fruit salad

Veggie pasta bake

Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Fflapjac afal efo sudd ffrwythau

Cyri llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Apple flapjack with fruit juice

Quorn curry

Cyw iâr wedi grilio, gwynebau tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen socled

Quorn wedi gilio

IAU/THURSDAY

Chicken grills, potato smiles, baked beans, vegetable sticks and crusty bread

Summer chocolate cake

Quorn southern style grill

Bysedd pysgod, sglodion, pys a salad cymysg

Rholyn hufen iâ mafon

Caws pob

GWENER/FRIDAY

Fish fingers, chips, peas and mixed salad

Raspberry ice cream roll

Cheese bake

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, mashed potatoes, carrots, swede and gravy

Oat cookie and milk

Veggie sausage

Selsig, pwding Swydd Efrog, tatws hufennog, moron, swedsen a grefi

Cwci ceirch a llaeth

Selsig LLysiau

MAWRTH/TUESDAY

Pasta bake, peas & sweetcorn and garlic bread

Fruit salad

Veggie pasta bake

Tarten pasta, pys & corn felys a bara garlleg

Salad ffrwythau

Tarten pasta llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Apple flapjack with fruit juice

Quorn curry

Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Fflapjac afal efo sudd ffrwythau

Cyri llysieuol

IAU/THURSDAY

Chicken grills, potato smiles, baked beans, vegetable sticks and crusty bread

Summer chocolate cake

Quorn southern style grill

Cyw iâr wedi grilio, gwynebau tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen socled

Quorn wedi gilio

GWENER/FRIDAY

Fish fingers, chips, peas and mixed salad

Raspberry ice cream roll

Cheese bake

Bysedd pysgod, sglodion, pys a salad cymysg

Rholyn hufen iâ mafon

Caws pob