Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Bolognaise cartref, bara garlleg a pys

Bisged siocled a sudd

Pasta pob llysieuol

LLUN/MONDAY

Pasta bolognaise, garlic bread and peas

Chocolate cookie and juice

Veggie pasta bake

 
 

Ham, saws persli

Tatws hufennog, brocoli a moron

Iogwrt gyda darnau o ffrwythau

Selsig Llysieuol

 

 

 

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Ham, Parsley sauce creamed potato and broccoli and carrots

Yoghurt & fruit dippers

Veggie sausage

 

 

Byrgyr Cig Eidion

Ffyn llysiau, bara crystiog

Myffin Oren ac afal

Gyda llaeth

Byrgyr Llysieuol

 
 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Beef burger  chips

Vegetable sticks and crusty bread

Orange & Apple Muffin

with milk

Veggie burger

 

 

 

Darn o gyw iâr barbeciw, haenau o datws sawrus wedi eu pobi, pys a corn melys

Sgon jam a hufen neu ffrwythau ffres

Nygets llysieuol

 

IAU/THURSDAY

BBQchicken fillet, savoury potato layer, peas and sweetcorn

Scone with jam and cream

Veggie nuggets

Bysedd pysgod Eog,

tatws hufennog

Ffa pob, llysiau cymysg

Afal  wedi stiwio â cwstard

Caws pob

 

GWENER/FRIDAY

Salmon fish fingers, creamed potatoes

Baked beans,  

Vegetable sticks

Stewed apple and custard

Cheese bake

 

 

LLUN/MONDAY

Pasta bolognaise, garlic bread and peas

Chocolate cookie and juice

Veggie pasta bake

 
 

Bolognaise cartref, bara garlleg a pys

Bisged siocled a sudd

Pasta pob llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Ham, Parsley sauce creamed potato and broccoli and carrots

Yoghurt & fruit dippers

Veggie sausage

 

 

Ham, saws persli

Tatws hufennog, brocoli a moron

Iogwrt gyda darnau o ffrwythau

Selsig Llysieuol

 

 

 

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Beef burger  chips

Vegetable sticks and crusty bread

Orange & Apple Muffin

with milk

Veggie burger

 

 

 

Byrgyr Cig Eidion

Ffyn llysiau, bara crystiog

Myffin Oren ac afal

Gyda llaeth

Byrgyr Llysieuol

 
 

 

IAU/THURSDAY

BBQchicken fillet, savoury potato layer, peas and sweetcorn

Scone with jam and cream

Veggie nuggets

Darn o gyw iâr barbeciw, haenau o datws sawrus wedi eu pobi, pys a corn melys

Sgon jam a hufen neu ffrwythau ffres

Nygets llysieuol

 

GWENER/FRIDAY

Salmon fish fingers, creamed potatoes

Baked beans,  

Vegetable sticks

Stewed apple and custard

Cheese bake

 

 

Bysedd pysgod Eog,

tatws hufennog

Ffa pob, llysiau cymysg

Afal  wedi stiwio â cwstard

Caws pob