Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig Llysieuol

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Cyw iâr Tikka, reis, bara naan a llysiau cymysg

Myffin a sudd

Cyri Quorn

 

 

MAWRTH/TUESDAY

 Chicken Tikka, rice, naan bread and mixed vegetables

Muffin and juice

Quorn Curry

Pitsa tomato, sglodion

Colslo, ffyn llysiau

Pwdin reis gyda coulis

 

MERCHER/WEDNESDAY

Tomato Pizza, chips

Coleslaw, vegetables sticks

Rice Pudding with coulis

 

 

Bysedd pysgod, ffa pob, sglodion a darnau o lysiau

Sbwng afal a cwstard

Tarten gaws

 

IAU/THURSDAY

 

Fish fingers, baked beans, chips and vegetable sticks

Apple sponge and custard

Cheesy bake

Pasta bolognaise, bara garlleg, llysiau cymysg

Bisged siocled gyda llaeth

Bolognaise llysiau

 

GWENER/FRIDAY

Pasta Bolognaise, garlic bread, mixed vegetables

Chocolate cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

 

 

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig Llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

 Chicken Tikka, rice, naan bread and mixed vegetables

Muffin and juice

Quorn Curry

Cyw iâr Tikka, reis, bara naan a llysiau cymysg

Myffin a sudd

Cyri Quorn

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Tomato Pizza, chips

Coleslaw, vegetables sticks

Rice Pudding with coulis

 

 

Pitsa tomato, sglodion

Colslo, ffyn llysiau

Pwdin reis gyda coulis

 

IAU/THURSDAY

 

Fish fingers, baked beans, chips and vegetable sticks

Apple sponge and custard

Cheesy bake

Bysedd pysgod, ffa pob, sglodion a darnau o lysiau

Sbwng afal a cwstard

Tarten gaws

 

GWENER/FRIDAY

Pasta Bolognaise, garlic bread, mixed vegetables

Chocolate cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

 

 

Pasta bolognaise, bara garlleg, llysiau cymysg

Bisged siocled gyda llaeth

Bolognaise llysiau