Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Spageti Bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien a llaeth

Bolognaise Llysieuol

LLUN/MONDAY

Spaghetti Bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

 

Cyw iâr wedi lapio

Darnau Tatws

Salad Cymysg

Cacen Afal a chwstard

Nwgets Llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

 

Freshly filled chicken wraps,  Jacket wedges, mixed salad

Apple cake and  custard

Vegetarian nuggets

Ciw Iâr roast, stwffin, tatws hufennogi

swedsen, moron grefi

Iogwrt a ffrwythau

Selsig llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

 

Roast chicken, stuffing, carrots swede

creamed potatoes gravy

Yogurt and fruit

Vegetarian sausage

 

 

Bysedd pysgod, ffa pob, tatws hufennog 

darnau o lysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

IAU/THURSDAY

 

Fish fingers, baked beans, creamed potatoes v

egetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Byrger Biff mewn bap blawd

Sglodion Ffyn Llysiau

Teisen frau siocled gyda hufen iâ a choctel ffrwythau

neu ffrwythau ffres

GWENER/FRIDAY

 

 

Beef Burger in a floured bap

Chips, vegetable sticks

Chocolate shortbread finger

Ice cream with fruit cocktail or fresh fruit

Veggie Burger

 

LLUN/MONDAY

Spaghetti Bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

Spageti Bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien a llaeth

Bolognaise Llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

 

Freshly filled chicken wraps,  Jacket wedges, mixed salad

Apple cake and  custard

Vegetarian nuggets

 

Cyw iâr wedi lapio

Darnau Tatws

Salad Cymysg

Cacen Afal a chwstard

Nwgets Llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

 

Roast chicken, stuffing, carrots swede

creamed potatoes gravy

Yogurt and fruit

Vegetarian sausage

 

Ciw Iâr roast, stwffin, tatws hufennogi

swedsen, moron grefi

Iogwrt a ffrwythau

Selsig llysieuol

 

IAU/THURSDAY

 

Fish fingers, baked beans, creamed potatoes v

egetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

 

Bysedd pysgod, ffa pob, tatws hufennog 

darnau o lysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

GWENER/FRIDAY

 

 

Beef Burger in a floured bap

Chips, vegetable sticks

Chocolate shortbread finger

Ice cream with fruit cocktail or fresh fruit

Veggie Burger

 

Byrger Biff mewn bap blawd

Sglodion Ffyn Llysiau

Teisen frau siocled gyda hufen iâ a choctel ffrwythau

neu ffrwythau ffres