Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Cyri Cyw Iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Fflapjac afal gyda sudd

Cyri llysieuol

 

 

LLUN/MONDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Apple flapjack with juice

Quorn curry

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig llysieuol

 

MAWRTH/TUESDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Cyw iâr wedi grilio, waffls bach, ffa pob a ffyn llysiau

Rholyn sbwng hufen iâ

Nygets llysiauol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans, crusty bread, vegetable sticks

Raspberry ice cream roll

Vegetable nuggets

Bysedd pysgod, sglodion, pys, salad cymysg

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

IAU/THURSDAY

Fish fingers, chips, peas and mixed salad

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien ceirch a llaeth

Bolognaise llysieuol

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian bolognaise

 

LLUN/MONDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Apple flapjack with juice

Quorn curry

Cyri Cyw Iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Fflapjac afal gyda sudd

Cyri llysieuol

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans, crusty bread, vegetable sticks

Raspberry ice cream roll

Vegetable nuggets

Cyw iâr wedi grilio, waffls bach, ffa pob a ffyn llysiau

Rholyn sbwng hufen iâ

Nygets llysiauol

 

IAU/THURSDAY

Fish fingers, chips, peas and mixed salad

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Bysedd pysgod, sglodion, pys, salad cymysg

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian bolognaise

 

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien ceirch a llaeth

Bolognaise llysieuol