Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Pysgod, tatws hufennog, ffa pob a ffyn llysiau

Crymbl afal a chwstard

Caws pob

 

 

LLUN/MONDAY

Fish, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Apple crumble and custard

Cheese bake

Ham wedi goginio’n ffres, ½ taten pob, salad cymysg a betys

Iogwrt a ffrwythau

Selsig llysieuol

 

MAWRTH/TUESDAY

Freshly cooked ham, ½ jacket potato, mixed salad and beetroot

Yoghurt and fruit

Veggie sausage

Cŵn poeth gyda winwns, sglodion, salad cymysg a ffyn llysiau

Myffin a llaeth

Ci poeth llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Hot dogs, onions, chips, mixed salad and vegetable sticks

Muffin and milk

Veggie hot dogs

Sbageti Cyw iâr, bara crystiog, pys a corn melys

Cacen het fawr

Sbageti llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Spaghetti chicken, crusty bread, peas and sweetcorn

Top hat cupcake

Veggie spaghetti

Pasta pob, bara garlleg, llysiau cymysg

Cwci siocled a sudd

Pasta pob tomato

GWENER/FRIDAY

Pasta bake, garlic bread, mixed vegetables

Chocolate cookie and fruit juice

Tomato pasta bake

 

LLUN/MONDAY

Fish, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Apple crumble and custard

Cheese bake

Pysgod, tatws hufennog, ffa pob a ffyn llysiau

Crymbl afal a chwstard

Caws pob

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Freshly cooked ham, ½ jacket potato, mixed salad and beetroot

Yoghurt and fruit

Veggie sausage

Ham wedi goginio’n ffres, ½ taten pob, salad cymysg a betys

Iogwrt a ffrwythau

Selsig llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Hot dogs, onions, chips, mixed salad and vegetable sticks

Muffin and milk

Veggie hot dogs

Cŵn poeth gyda winwns, sglodion, salad cymysg a ffyn llysiau

Myffin a llaeth

Ci poeth llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Spaghetti chicken, crusty bread, peas and sweetcorn

Top hat cupcake

Veggie spaghetti

Sbageti Cyw iâr, bara crystiog, pys a corn melys

Cacen het fawr

Sbageti llysieuol

 

GWENER/FRIDAY

Pasta bake, garlic bread, mixed vegetables

Chocolate cookie and fruit juice

Tomato pasta bake

 

Pasta pob, bara garlleg, llysiau cymysg

Cwci siocled a sudd

Pasta pob tomato