Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien siocled a llaeth

Bolognaise llysieuol

LLUN/MONDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Chocolate cookie and milk

Vegetarian bolognaise

Twrci rhostio, stwffin, moron, ffa gwyrdd, tatws hufennog a grefi

Myffin a llaeth

Selsig llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, stuffing, carrots, green beans, creamed potatoes and gravy

Muffin and milk

Vegetarian sausage

Bysedd pysgod, tatws hufennog, pys a ffyn llysiau

Spwng afal a cwstard

Tarten gaws

MERCHER/WEDNESDAY

Fish fingers, creamed potatoes, peas and vegetable sticks

Apple sponge and custard

Cheesy bake

Selsgwn, sglodion a ffyn llysiau

Iogwrt a ffrwyth

Selsgwn llysieuol

IAU/THURSDAY

Hot dog, chips, & vegetable sticks

Yoghurt and fruit

Veggie Hot Dog

Pasta pob ciw iâr, bara, pys a chorn melys

Cacen het fawr

Pasta pob llysieuol

GWENER/FRIDAY

Creamy chicken pasta bake, crusty bread, peas and sweetcorn

Top hat cupcake

Quorn pasta bake

LLUN/MONDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Chocolate cookie and milk

Vegetarian bolognaise

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien siocled a llaeth

Bolognaise llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, stuffing, carrots, green beans, creamed potatoes and gravy

Muffin and milk

Vegetarian sausage

Twrci rhostio, stwffin, moron, ffa gwyrdd, tatws hufennog a grefi

Myffin a llaeth

Selsig llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Fish fingers, creamed potatoes, peas and vegetable sticks

Apple sponge and custard

Cheesy bake

Bysedd pysgod, tatws hufennog, pys a ffyn llysiau

Spwng afal a cwstard

Tarten gaws

IAU/THURSDAY

Hot dog, chips, & vegetable sticks

Yoghurt and fruit

Veggie Hot Dog

Selsgwn, sglodion a ffyn llysiau

Iogwrt a ffrwyth

Selsgwn llysieuol

GWENER/FRIDAY

Creamy chicken pasta bake, crusty bread, peas and sweetcorn

Top hat cupcake

Quorn pasta bake

Pasta pob ciw iâr, bara, pys a chorn melys

Cacen het fawr

Pasta pob llysieuol