Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Bysedd pysgod, tatws hufennog, ffa pob a llysiau cymysg

Spwng siocled a saws gwyn

Caws pob

 

 

LLUN/MONDAY

Fish fingers, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheese bake

 
 
 
 
 
 

Twrci  rhost, stwffin, tatws hufennog, moron a ffa gwyrdd

Iogwrt a ffrwythau ffres

Selsig llysieuol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, stuffing, creamed potatoes, carrots and green beans

Yoghurt and fruit pieces

Veggie sausage

 

 

 

 

 

 

Byrger cig eidion, ffyn llysiau, sglodion a bara crystiog

Sgon afal a cwstard

Byrger llysieuol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Beef burger, chips, vegetable sticks and crusty bread

Apple scone and custard

Veggie burger

 
 
 
 
 

 

 

Spageti bolognaise, bara garlleg a pys

Bisgien ceirch a sudd

Pasta pob llysieuol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAU/THURSDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread and peas

Oat cookie and juice

Veggie pasta bake

 

Cyw iâr wedi lapio, darnau o datws, salad cymysg a moron wedi gratio

Hufen iâ a cwli

Nygets llysieuol

 

 

GWENER/FRIDAY

Chicken goujons, wraps, potato wedges, mixed salad and grated carrot

Ice cream and coulis

Veggie nuggets

 

 

LLUN/MONDAY

Fish fingers, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheese bake

 
 
 
 
 
 

Bysedd pysgod, tatws hufennog, ffa pob a llysiau cymysg

Spwng siocled a saws gwyn

Caws pob

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, stuffing, creamed potatoes, carrots and green beans

Yoghurt and fruit pieces

Veggie sausage

 

 

 

 

 

 

Twrci  rhost, stwffin, tatws hufennog, moron a ffa gwyrdd

Iogwrt a ffrwythau ffres

Selsig llysieuol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Beef burger, chips, vegetable sticks and crusty bread

Apple scone and custard

Veggie burger

 
 
 
 
 

 

 

Byrger cig eidion, ffyn llysiau, sglodion a bara crystiog

Sgon afal a cwstard

Byrger llysieuol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAU/THURSDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread and peas

Oat cookie and juice

Veggie pasta bake

 

Spageti bolognaise, bara garlleg a pys

Bisgien ceirch a sudd

Pasta pob llysieuol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWENER/FRIDAY

Chicken goujons, wraps, potato wedges, mixed salad and grated carrot

Ice cream and coulis

Veggie nuggets

 

 

Cyw iâr wedi lapio, darnau o datws, salad cymysg a moron wedi gratio

Hufen iâ a cwli

Nygets llysieuol