Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Selsig, pwding Swydd Efrog, tatws hufennog, moron, swedsen a grefi

Spwng lemon a chwstard

Selsig Llysiau

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, mashed potatoes, carrots, swede and gravy

Lemon sponge and custard

Veggie sausage

Pasta pob, pys, corn melys a bara garlleg

Cwci siocled a llaeth

Pasta pob llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Pasta bake, peas, sweetcorn and garlic bread

Chocolate cookie & milk

Veggie pasta bake

Bysedd pysgod, tatws hufennog, ffa pob a ffyn llysiau

Sgon afal a chwstard

Caws pob

MERCHER/WEDNESDAY

Fish, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Apple scone and custard

Cheese bake

Pitsa, sglodion, corn melys a ffyn llysiau

Salad ffrwythau

IAU/THURSDAY

Pizza, chips, sweetcorn and vegetable sticks

Fruit salad

Pastai’r bwthyn, bara crystiog, llysiau cymysg

Cacen siocled creisionllyd a sudd ffrwythau

 

GWENER/FRIDAY

Cottage pie, crusty bread, mixed vegetables

Crispy chocolate cake and fruit juice

Quorn mince cottage pie

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, mashed potatoes, carrots, swede and gravy

Lemon sponge and custard

Veggie sausage

Selsig, pwding Swydd Efrog, tatws hufennog, moron, swedsen a grefi

Spwng lemon a chwstard

Selsig Llysiau

MAWRTH/TUESDAY

Pasta bake, peas, sweetcorn and garlic bread

Chocolate cookie & milk

Veggie pasta bake

Pasta pob, pys, corn melys a bara garlleg

Cwci siocled a llaeth

Pasta pob llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Fish, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Apple scone and custard

Cheese bake

Bysedd pysgod, tatws hufennog, ffa pob a ffyn llysiau

Sgon afal a chwstard

Caws pob

IAU/THURSDAY

Pizza, chips, sweetcorn and vegetable sticks

Fruit salad

Pitsa, sglodion, corn melys a ffyn llysiau

Salad ffrwythau

GWENER/FRIDAY

Cottage pie, crusty bread, mixed vegetables

Crispy chocolate cake and fruit juice

Quorn mince cottage pie

Pastai’r bwthyn, bara crystiog, llysiau cymysg

Cacen siocled creisionllyd a sudd ffrwythau