Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Bysedd pysgod, tatws hufenog, ffa pob a ffyn llysiau

Crymbl ceirch ffrwyth a chwstard

Pysgod di-bysgod

LLUN/MONDAY

Fishfingers, creamed potato, baked beans & vegetable sticks

Fruit oat crumble

Fishless fingers

Brest cyw iâr, tatws hufennog, stwffin, moron, brocoli a grefi

Myffin a llaeth

Selsig Morgannwg

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken breast, creamed potatoes, stuffing, carrots, broccoli and gravy

Muffin & milk

Glamorgan sausage

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Bisgien blas siocled a sudd ffrwythau

Bolognaise llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Chocolate flavoured cookie & fruit juice

Vegetarian bolognaise

Cig eidion sawrus, pwdin Swydd Efrog, tatws hufennog a llysiau cymysg

Cacen fach ‘het silc’

Quorn sawrus

IAU/THURSDAY

Savoury beef, Yorkshire pudding, creamed potatoes & mixed vegetables

Top hat cupcake

Savoury corn

Byrger, sglodion, salad cymysg a ffyn llysiau

Iogwrt

Byrger llysieuol

 

GWENER/FRIDAY

Beef burger, chips, mixed salad and vegetable sticks

Yoghurt

Vegetarian burger

LLUN/MONDAY

Fishfingers, creamed potato, baked beans & vegetable sticks

Fruit oat crumble

Fishless fingers

Bysedd pysgod, tatws hufenog, ffa pob a ffyn llysiau

Crymbl ceirch ffrwyth a chwstard

Pysgod di-bysgod

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken breast, creamed potatoes, stuffing, carrots, broccoli and gravy

Muffin & milk

Glamorgan sausage

Brest cyw iâr, tatws hufennog, stwffin, moron, brocoli a grefi

Myffin a llaeth

Selsig Morgannwg

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Chocolate flavoured cookie & fruit juice

Vegetarian bolognaise

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Bisgien blas siocled a sudd ffrwythau

Bolognaise llysieuol

IAU/THURSDAY

Savoury beef, Yorkshire pudding, creamed potatoes & mixed vegetables

Top hat cupcake

Savoury corn

Cig eidion sawrus, pwdin Swydd Efrog, tatws hufennog a llysiau cymysg

Cacen fach ‘het silc’

Quorn sawrus

GWENER/FRIDAY

Beef burger, chips, mixed salad and vegetable sticks

Yoghurt

Vegetarian burger

Byrger, sglodion, salad cymysg a ffyn llysiau

Iogwrt

Byrger llysieuol