Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Peli cig, pasta, saws tomato a llysiau cymysg

Rholyn sbwng hufen iâ

Peli llysieuol

 

LLUN/MONDAY

Meatballs, tomato sauce, pasta twists, mixed vegetables

Ice cream sponge roll

Quorn swedish balls

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi

Bisgien a llaeth

Selsig llysieuol

 

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy

Biscuit and milk

Veggie sausage

Cyw iâr wedi grilio, waffls tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen siocled het fawr

Nygets llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans and vegetable sticks

Chocolate top hat cupcake

Veggie nuggets

Bysedd pysgod, sglodion, pys a salad cymysg

Sgôn siocled a saws gwyn

Caws pob

IAU/THURSDAY

Fishfingers, chips, peas and mixed salad

Chocolate scone and white sauce

Cheese bake

Cawl, bara crystiog

Ffrwythau wedi stiwio a cwstard

Cawl llysieuol

GWENER/FRIDAY

Homemade cawl, crusty bread

Stewed fruit and custard

Veggie cawl

 

LLUN/MONDAY

Meatballs, tomato sauce, pasta twists, mixed vegetables

Ice cream sponge roll

Quorn swedish balls

Peli cig, pasta, saws tomato a llysiau cymysg

Rholyn sbwng hufen iâ

Peli llysieuol

 

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy

Biscuit and milk

Veggie sausage

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi

Bisgien a llaeth

Selsig llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans and vegetable sticks

Chocolate top hat cupcake

Veggie nuggets

Cyw iâr wedi grilio, waffls tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen siocled het fawr

Nygets llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Fishfingers, chips, peas and mixed salad

Chocolate scone and white sauce

Cheese bake

Bysedd pysgod, sglodion, pys a salad cymysg

Sgôn siocled a saws gwyn

Caws pob

GWENER/FRIDAY

Homemade cawl, crusty bread

Stewed fruit and custard

Veggie cawl

 

Cawl, bara crystiog

Ffrwythau wedi stiwio a cwstard

Cawl llysieuol