Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Selsig, pwding Swydd Efrog, tatws hufennog, moron, swedsen a grefi

Spwng lemon a chwstard

Selsig LLysiau

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, mashed potatoes, carrots, swede and gravy

Lemon sponge and custard

Veggie sausage

Pasta pob, pys, corn melys a bara garlleg

Cwci siocled a llaeth

Tomato pasta pob

MAWRTH/TUESDAY

Pasta bake, peas, sweetcorn and garlic bread

Chocolate cookie & milk

Tomato pasta bake

 

Pysgod, tatws hufennog, ffa pob a ffyn llysiau

Sgon afal a chwstard

Caws pob

 

MERCHER/WEDNESDAY

Fish, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Apple scone and custard

Cheese bake

Sbageti ffowlyn, bara crystiog a llysiau cymysg

Myffin a sudd ffrwythau

Sbageti llysiau

IAU/THURSDAY

Spaghetti chicken, crusty bread and mixed vegetables

Muffin and fruit juice

Vegetable spaghetti

Pista ar dorth hir, sglodion, colslo a ffyn llysiau

Salad ffrwythau

GWENER/FRIDAY

French bread pizza, chips, coleslaw and vegetable sticks

Fruit salad

 

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, mashed potatoes, carrots, swede and gravy

Lemon sponge and custard

Veggie sausage

Selsig, pwding Swydd Efrog, tatws hufennog, moron, swedsen a grefi

Spwng lemon a chwstard

Selsig LLysiau

MAWRTH/TUESDAY

Pasta bake, peas, sweetcorn and garlic bread

Chocolate cookie & milk

Tomato pasta bake

Pasta pob, pys, corn melys a bara garlleg

Cwci siocled a llaeth

Tomato pasta pob

MERCHER/WEDNESDAY

Fish, creamed potatoes, baked beans and vegetable sticks

Apple scone and custard

Cheese bake

 

Pysgod, tatws hufennog, ffa pob a ffyn llysiau

Sgon afal a chwstard

Caws pob

 

IAU/THURSDAY

Spaghetti chicken, crusty bread and mixed vegetables

Muffin and fruit juice

Vegetable spaghetti

Sbageti ffowlyn, bara crystiog a llysiau cymysg

Myffin a sudd ffrwythau

Sbageti llysiau

GWENER/FRIDAY

French bread pizza, chips, coleslaw and vegetable sticks

Fruit salad

 

Pista ar dorth hir, sglodion, colslo a ffyn llysiau

Salad ffrwythau