Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Lasagne Cartref

V- Lasagne Llysiau

Pasta, Bara Garlleg

Pys a Ffa Melys

Crempogau Ffrwythau neu Ffrwythau Ffres

LLUN/MONDAY

Homemade Pasticio

V- Vegetable Lasagne

Pasta, Garlic Bread

Peas and Sweetcorn

Fruity Pancakes or Fresh Fruit

 

Pitsa Tomato

V- Pitsa Tomato

Sglodion

Salad Cymysg a Ffyn Llysiau

Bisged Siocled gyda Gwydraid o Laeth neu Ffrwythau Ffres

MAWRTH/TUESDAY

Tomato Pizza

V~ Tomato Pizza

Chips

Mixed Salad and Vegetable Sticks

Chocolate Flavoured Cookie with a glass of milk or Fresh Fruit

Selsig wedi eu Pobi gyda Grefi

V~ Selsig Llysieuol gyda Grefi

Tatws Hufennog, Pwdin Swydd Efrog

Moron & Brocoli

Plât Ffrwythau neu Jeli a Ffrwythau Ffres

MERCHER/WEDNESDAY

Oven Baked Sausages with gravy.

V~ Vegetarian Sausage with gravy.

Creamed Potatoes, Yorkshire Pudding

Carrots & Broccoli

Fruit Platter or Fresh Fruit

 

Cyri Cyw Iâr

V – Cyri Llysiau

Reis wedi berwi a Bara Naan

Llysiau Cymysg

Myffin Oren a Afal gyda Sudd Ffrwythau neu Ffrwythau Ffres

IAU/THURSDAY

Chicken Curry

V- Vegetable Curry

Boiled Rice & Naan Bread

Mixed Vegetables

Orange and Apple Muffin with Fruit Juice or Fresh Fruit

Bysedd Pysgod

V~ Caws Pob

Tatws Hufennog

Pys neu Ffa Pob a ffyn llysiau

Pwdin Efa gyda Chwstard neu Ffrwythau Ffres

 

GWENER/FRIDAY

Fish Fingers

V-Fishless Fingers

Creamed Potatoes

Peas or Baked Beans and Vegetable Sticks

Eve’s Pudding with Custard or Fresh Fruit

LLUN/MONDAY

Homemade Pasticio

V- Vegetable Lasagne

Pasta, Garlic Bread

Peas and Sweetcorn

Fruity Pancakes or Fresh Fruit

 

Lasagne Cartref

V- Lasagne Llysiau

Pasta, Bara Garlleg

Pys a Ffa Melys

Crempogau Ffrwythau neu Ffrwythau Ffres

MAWRTH/TUESDAY

Tomato Pizza

V~ Tomato Pizza

Chips

Mixed Salad and Vegetable Sticks

Chocolate Flavoured Cookie with a glass of milk or Fresh Fruit

Pitsa Tomato

V- Pitsa Tomato

Sglodion

Salad Cymysg a Ffyn Llysiau

Bisged Siocled gyda Gwydraid o Laeth neu Ffrwythau Ffres

MERCHER/WEDNESDAY

Oven Baked Sausages with gravy.

V~ Vegetarian Sausage with gravy.

Creamed Potatoes, Yorkshire Pudding

Carrots & Broccoli

Fruit Platter or Fresh Fruit

 

Selsig wedi eu Pobi gyda Grefi

V~ Selsig Llysieuol gyda Grefi

Tatws Hufennog, Pwdin Swydd Efrog

Moron & Brocoli

Plât Ffrwythau neu Jeli a Ffrwythau Ffres

IAU/THURSDAY

Chicken Curry

V- Vegetable Curry

Boiled Rice & Naan Bread

Mixed Vegetables

Orange and Apple Muffin with Fruit Juice or Fresh Fruit

Cyri Cyw Iâr

V – Cyri Llysiau

Reis wedi berwi a Bara Naan

Llysiau Cymysg

Myffin Oren a Afal gyda Sudd Ffrwythau neu Ffrwythau Ffres

GWENER/FRIDAY

Fish Fingers

V-Fishless Fingers

Creamed Potatoes

Peas or Baked Beans and Vegetable Sticks

Eve’s Pudding with Custard or Fresh Fruit

Bysedd Pysgod

V~ Caws Pob

Tatws Hufennog

Pys neu Ffa Pob a ffyn llysiau

Pwdin Efa gyda Chwstard neu Ffrwythau Ffres