Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clwb Cywion ac Adar

CLWB GWYLIAU  HANNER TYMOR

29-31 o Fai 2018

£18 diwrnod llawn, 8.30 - 5.30pm

£9 hanner diwrnod, 8.30 - 12.30

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Debbie Parnell - 01545 570313

CLWB GWYLIAU HAF

Gorffennaf 23ain - 3ydd o Awst

Diwrnod Llawn - £18

Hanner diwrnod - £9

Am ragor o wyboadaeth cysylltwch a Debbie Parnell - 01545 570 313