Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clwb Cywion ac Adar

CLWB GWYLIAU  HANNER TYMOR

25ain,26ain a 27ain o Chwefror 2019

£18 diwrnod llawn, 8.30 - 5.30pm

£9 hanner diwrnod, 8.30 - 12.30

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Debbie Parnell - 01545 570313