Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clwb Cywion ac Adar

CLWB GWYLIAU  HANNER TYMOR

19 - 21 Chwefror 2018

£18 diwrnod llawn, 8.30 - 5.30pm

£9 hanner diwrnod, 8.30 - 12.30

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Debbie Parnell - 01545 570313

CLWB GWYLIAU HAF

Mi fydd y clwb a'r agor am y pythefnos cyntaf o wyliau'r Haf. Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Debbie Parnell - 01545 570 313