Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cyngor Eco a Masnach Deg

Aelodau Cyngor Eco a Masnach Deg 2017-18

Bl.6  -  Skye Jenkins a Rhys Williams

Bl.5  -  Dion Lloyd, Chloe Jenkins a Ewan Davies

Bl.4  -  Iolo Trigg a Amber Wood

Bl.3  -  Ela Mablen Griffiths-Jones a Celt Dafydd

Bl.2  -  Anabelle Rogers a Sonny Forbes-Tinsley

Bl.1  -  Jacob Moores a Olivia Lear