Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cysylltwch a ni / Contact Us

 

llun ysgol

Pennaeth / Head Teacher - Mrs. Catrin Thomas

Dirprwy Benaeth / Deputy Head Teacher - Miss Mair Jones

 

Cyfeiriad / Address

 

Maes yr Heli,

Aberaeron,

Ceredigion,

SA46 0BQ

 

Rhif ffôn /Phone

01545 570313

Rhif Facs/Fax No.

01545 570336

Cyfeiriad e-bost / e-mail address:

prif@ysgolgynraddaberaeron.ceredigion.sch.uk

swyddfa@ysgolgynraddaberaeron.ceredigion.sch.uk

support@schoop.co.uk

safle we / web site : ysgolgynraddaberaeron.co.uk