Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffrindiau'r Ysgol

PWYLLGOR FFRINDIAU'R YSGOL 2016-2017

Cadeirydd: Louise Clemas

Is Gadeirydd: Kevin Griffiths-Jones

Ysgrifenyddes: Hillary McConnell a Vicky Phillips

Trysorydd: Delyth Williams

Os am wybodaeth cysylltwch â : unrhyw aelod o'r pwyllgor


Dyddiadau Pwysig - (i godi arian i'r ysgol )

Cyfarfod misol Pwyllgor Ffrindiau'r Ysgol (nos Fercher unwaith bob hanner tymor yn yr ysgol am 7.00pm)