Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llais y disgybl a Chymuned yr Ysgol

2018 / 2019

Capteiniaid ac Is-Gapteiniaid


ALBAN

Capteiniaid:
Ellis Jones

Kaitlyn Gwynne-Jones

Is-Gapteiniaid:
Dion Lloyd

Beca Thomas-MorgansCADWGAN

Capteiniaid:
Wil Jones

Chloe Jenkins

Is-Gapteiniaid:
Nathan Jones

Aaron McCabe

Millie MorganPENTWR

Capteiniaid:
Brody Gaskell

Jasmine Williams

Is-Gapteiniaid:
Ryan Ellis

Farhan Uddin

Eos Dafydd

Martha Brandy-Phillips