Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llysgenhadon Ysgol

Llysgenhadon i Gomisiynydd y plant yng Nghymru

.

2016/2017: Deian Buswell, Swyn Dafydd a Catrin Edwards


Llysgenhadon Chwaraeon

.

2016/2017: Finlay Tarling, Seren Davies; Sara Cond a Rhys Jenkins