Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Cystadleuaeth 7 bob-ochr rygbi'r Urdd Rugby 7 a-side - aelodau'r tim yn unig / team members only
 2. Diogelwch ffordd Road Safe
 3. Statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar
 4. Cylchlythyr Medi 2107 September newsletter
 5. Clybiau ac amserlen Tymor yr Hydref / Autumn Term 2017 Dates
 6. Taliad Gwersi offerynnau / Insrumental lessons payment
 7. Bore Coffi Macmillan Coffee Morning - 22.9.17
 8. Trip Meithrin a Deryn 2017 Nursery & Reception Trip
 9. Sêl ail-gylchu 2017 Recycling Sale
 10. Digwyddiadau diwedd Haf 2017 / End of term dates Summer 2017
 11. Tardis prosiect /Tardis project Bl.4 a 5
 12. PROMS bL.6 2017
 13. Taith Llangollen Bl.1 a 2 / Visit to Llangollen
 14. Trefniadau dosbarth Derbyn/ Discuss Class Arrangements - Reception Class
 15. Gohirio taith gerdded noddedig yr Urdd / Postpone Sponsored Walk - 8.6.17
 16. Cymru v Awstria Bl. 2, 3, 4 a 5/ Wales v Austria - Yr.2, 3, 4 & 5
 17. Amserlen Tymor Haf 2017 / Dates for Summer Term 2017
 18. Llythyr chwydu/dolur rhydd - sickness-diarrhoea - 15.5.17
 19. Nofio Bl.2 Swimming Yr.2
 20. Trefniadau Eiseddfod Pontrhydfendigaid - Arrangements for Eisteddfod - 25.3.17
 21. Noson Rieni / Parents Evening
 22. Noson Rieni Bl.1 - Year 1 Parents Evening
 23. Trawsgwlad Dyfed 2017 Cross Country
 24. Llythyr 'Schoop'
 25. 'Schoop' - letter
 26. Cystadleuaeth celf a chreft yr Urdd 2017/ Urdd Art & Craft Competition
 27. Penwythnos Llangrannog 2017 Weekend
 28. Trefniadau Eisteddfod Gylch 2017 / Area Eisteddfod Arrangements
 29. Llythyr salwch / Illness letter - 6.3.17
 30. Trawsgwlad Dyfed 2017 CROSS COUNTRY - 2.3.17
 31. Gwyl Dewi 2017-Diwrnod y Llyfr 17.2.17
 32. Gwaith cartref blwyddyn 5 a 6 Home work 17.2.17
 33. Cyflwyniad cyngor i'r llywodraethwyr / Presentation to Governors - 15.2.17
 34. Arian Cinio / Dinner Money - 8.2.17
 35. Defnyddio'r Rhyngrwyd yn ddiogel / Safer Internet Day - 7.2.17
 36. Bl. 1 a 2 Activ Cymru / Yr. 1 & 2 Active Cymru - 7.2.17
 37. Gwersi offerynnau Ion.17 / Instrumental Tuition January 2017
 38. Llythr Murlun Cofio miss Janet/ Remembering Miss Janet
 39. tywydd anfafriol / inclement weather
 40. slips dychwelyd cinio dolig a sinema 5.12.16 / Return slips for Xmas Dinner & Cinema visit
 41. Lots of information Nadolig 2016
 42. Digwyddiadau Diwedd tymor Nadolig 2016
 43. Bl.3 Ymweliad Llangrannog Ionawr 2017 - Year 3 Llangrannog visit January 17
 44. Canu o gwmpas y goeden 7 12 16 Carols around the Christmas Tree
 45. Nadolig Cymunedol Aberaeron 2016 Community Christmas
 46. Diwrnod rhyngwladol 2016 International Day - 7.11.16
 47. Cwrdd Diolchgarwch ymarfer / Harvest Thanksgiving Practise
 48. Beicio CA.2 - Clwb Adar - Cycling KS.2
 49. Trip Llanerchaeron Meithrin a Derbyn / Nursery & Reception Class
 50. Ymweliad i'r Llyfrgell Genedlaethol Bl5 /National Library Visit Yr.5
 51. Diwrnod T.Llew Jones / Day
 52. Clybiau a dyddiadau y tymor /Clubs and Activity dates 2016 - 17
 53. Dillad Ail Law Ysgol Aberaeron Second Hand Clothes
 54. Gweithdy beics beicio / Bike workshop
 55. Gem pel droed 9 Hydref 2016 / Football Game 9th October
 56. CA2 llythyr thema / KS.2 Theme letter
 57. CA2 Gwaith Cartref / KS.2 Home Learning
 58. Ymweiad Velodrome ac Amgueddfa Bl.3 a 4 /Yr - Visit to Velodrome & Museum
 59. Lluniau ysgol 2016 School photographs
 60. Urdd - cerdded i Aberarth / Walk to Aberarth
 61. Bore Coffi Macmillan / Coffee Morning
 62. Pwll Mawr Bl.5 a 6 / Big Pit 2016 Yr. 5 & 6 - 13.9.16
 63. Welcome - Autumn Term 2016
 64. Croeso-Hydref 2016
 65. Aelodaeth Urdd - Membership 2016-17
 66. Arian offerynnau - Instrumental tuition - Medi / September 2016
 67. Pris prydau ysgol Medi 16 /School meals price September 2016
 68. Atgoffa rhieni o ddyddiadau/Reminder of dates
 69. Llythyr gwersi offerynnol Meh 16/Instrumental Tuition June 16
 70. Diwrnod Hwyl yr Urdd 2016
 71. Llythyr ras hwyaid 2016 / Duck Race
 72. Llythyr ras hwyaid 2016
 73. Llythyr ras hwyaid 2016
 74. Ymweliad Naturesbase Bl.4 / Yr.4 Visit
 75. Ras Crannog 2016
 76. Seiclathon 2016 Cyclathon
 77. Pêl-droed 7 bob ochr / 7 a-side football
 78. Penwythnos Llangrannog Weekend
 79. Meithrin - llyfrau darllen / Nursery reading books
 80. Gweithdrefnau Absenoldeb
 81. Procedures for non-attendance
 82. Aelodaeth Urdd Membership - 4.9.15
 83. Pwyllgor Eco a Chyngor Ysgol/Eco & School Council letter
 84. Pris Prydau Ysgol / Price of School Meals
 85. Parcio / Parking - 22.1.15
 86. Llythyr Cyngor Ysgol / School Council Letter
 87. 'Schoop' letter - 3.10.13
 88. Llythyr 'Scoop' - 3.10.13