Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Sioe Pypedau / Puppet Show
 2. Noson Ffilm Bl.1 a 2
 3. Bl.5 a 5 Plynlimon /Year 5 and 6 Plynlimon
 4. Parentmail
 5. Taith gerdded yr arfordir / Coastal Path Sponsored Walk
 6. Croeso Haf 2019
 7. Welcome Summer 2019
 8. Pel droed 7 bob ochr 9.4.19 / 7 a side football 9.4.19
 9. Ymweliad Bl.5 a 6 i Henllan / Year 5 and 6 visit to Henllan
 10. Glanhau'r Harbwr / Cleaning the Harbour - Bl.5 a 6 / Year 5 and 6
 11. Noson Ffilm / Film Evening - Bl.3/ Year 3
 12. Gwyl Agor Drysau / Opening Doors - Year 5 and 6
 13. Trefniadau Eisteddfod Rhanbarth / Area Eisteddfod Arrangements
 14. Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry
 15. Wythnos Rhifedd / Numeracy Week - Bl.1 a 2
 16. Naturesbase Bl.3 a 4 - Cymraeg
 17. Naturesbase Year 3 and 4 - English
 18. Gohirio Trawsgwlad ysgol / Postponing School Crosscountry
 19. Noson wybodaeth i rieni / Information Evening for Parents
 20. Trawsgwlad Ysgol / School Crosscountry
 21. Ffair Wyddoniaeth Bl. 5 a 6 / Year 5 and 6 Science Fair
 22. Dydd Gwyl Dewi 2019 / St Davids Day 2019
 23. Bl.3 Yr Egin Year 3
 24. Cystadleuaeth celf a chreft Urdd 2019 / Urdd arts and crafts competiton
 25. Penwythnos Llangrannog 2019 / Llangrannog Urdd Weekend
 26. Llythyr taliad Glanllyn / Glanllyn payment letter
 27. Diwrnod Ail Ryfel Byd / Second World War Day
 28. Tocynnau pel droed Cymru v Slovakia
 29. Trip Bl.1 a 2 i ty pili pala
 30. Trefniadau Dysgu gartref 2019 / Home Learning Arrangements 2019
 31. croeso gwanwyn '19 / welcome autumn '19
 32. Eisteddfod 2019
 33. Cogurdd 2019
 34. Gwybodaeth / Information
 35. The Panto Arrangements English
 36. Trefniadau Y Panto cymraeg
 37. Dod a gwisgoedd meithrin a derbyn
 38. Dod a gwisgoedd Panto
 39. Digwyddiadau Nadolig 2018
 40. Christmas Events 2018
 41. Taith gerdded a Gwledd bl.3 / Sponsored walk and banquet - year 3
 42. Slips Caniatad Nadolig 2018 / Consent Slips Christmas 2018
 43. Cyngor Ysgol / School Council
 44. Bl.3 Royal Mint Experience Year 3
 45. Cwrdd Diolchgarwch 2018 / Harvest Festival 2018
 46. Dyddiad taith Cei Newydd / New Quay boat trip date
 47. Bl.4 cwch cei newydd / Year 4 New Quay Visit
 48. Gwaith Cartref / Home work
 49. Gwyl Chwaraeon Bl. 1 a 2 / Year 1 and 2 Sports Festival
 50. cerdded i Aberarth / walking to Aberarth
 51. Big Pit Bl.5 a 6
 52. Sain Ffagan Bl. 3 a 4
 53. Welcome - Autumn Term 2018
 54. Diolch am y flwyddyn 2017-2018 / Thank you for the year 2017-2018
 55. Pris arian cinio Medi 2018 / September 2018 dinner money cost
 56. ADY amserlen ALN timeline
 57. Privacy Notice - Ysgol Gynradd Aberaeron E
 58. Polisi Preifatrwydd - Ysgol Gynradd Aberaeron
 59. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog
 60. social media age restrictions