Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Sesiwn Blasu Criced Bl.1,2a3 / Cricket Taster Session Yr.1,2and3
 2. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog
 3. Welcome back to the Summer Term2018
 4. Croeso nol i dymor yr Haf 2018
 5. Wythnos Codi Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth/Autism Awareness Week
 6. Rights of the Child Saesneg
 7. Hawliau Plant Cymraeg
 8. Pentywyn 2018 llythyr cyntaf / Pendine 2018 First Letter - Yr 6 / Bl.6
 9. Nofio Bl.2
 10. social media age restrictions
 11. Parents and Carers Check List
 12. Aeron Cluster Crosscountry 2018
 13. trawsgwlad y cylch 2018
 14. Naturesbase - 2018
 15. Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry 2018
 16. Trawsgwlad ysgol / School Crosscountry 2018
 17. Digwyddiad Wythnos Gwyddoniaeth / Science Week Event 5 a 6
 18. 28.2.18 canslo pared gwyl dewi / cancelling St David's Day Procession
 19. Sioe lyfrau fwyaf y Byd / The biggest book show on earth - Bl 5 a 6 / Year 5 & 6
 20. Dydd Gwyl Dewi / St David's Day 2018
 21. Celf a chrefft - aelodaur Urdd / Art and Craft - Urdd members
 22. Atgoffa amgueddfa wlan
 23. Trip Amgueddfa wlan / Wollen museumn trip
 24. Penwythnos Llangrannog 2018
 25. Sioe 'Wy Chips a Nanin' Show - 9.2.18
 26. Diwrnod Naturesbase
 27. Poster Ysgol Berfformio / Performing School Poster - Ionawr/January 2018
 28. Parti Santes Dwynwen Party
 29. Llanerchaeron - Poster Hanner Tymor / Half Term Poster
 30. Llanerchaeron - Taflen Hanner Tymor Chwefror 2018 / Half Term February
 31. Theatr Felinfach - Clwb Dawns a Chan Ionawr/ Sing and Dance Club January 2018
 32. Digwyddiadau Nadolig Saesneg 2017
 33. Cyngerdd Tra bo dau / Tra bo Dau Concert
 34. Cystadleuaeth Cogurdd / Cogurdd Competition
 35. llythyr sioe / Show letter
 36. Sêl ail-gylchu 2017 Recycling Sale
 37. Digwyddiadau Nadolig Cymraeg 2017
 38. Trip Derbyn i'r Castell - newid dyddiad/ Nursery Trip to Castle - change of date
 39. Cwrdd Diolchgarwch 2017 Harvest Thanksgiving
 40. Noson rieni newid dyddiad - Parents Evening change of date
 41. Cystadleuaeth 7 bob-ochr rygbi'r Urdd Rugby 7 a-side - aelodau'r tim yn unig / team members only
 42. Diogelwch ffordd Road Safe
 43. Statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar
 44. Cylchlythyr Medi 2107 September newsletter
 45. Clybiau ac amserlen Tymor yr Hydref / Autumn Term 2017 Dates
 46. Taliad Gwersi offerynnau / Insrumental lessons payment
 47. Bore Coffi Macmillan Coffee Morning - 22.9.17
 48. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog