Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Gwyl Agor Drysau / Opening Doors - Year 5 and 6
 2. Trefniadau Eisteddfod Rhanbarth / Area Eisteddfod Arrangements
 3. Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry
 4. Wythnos Rhifedd / Numeracy Week - Bl.1 a 2
 5. Naturesbase Bl.3 a 4 - Cymraeg
 6. Naturesbase Year 3 and 4 - English
 7. Gohirio Trawsgwlad ysgol / Postponing School Crosscountry
 8. Noson wybodaeth i rieni / Information Evening for Parents
 9. Trawsgwlad Ysgol / School Crosscountry
 10. Ffair Wyddoniaeth Bl. 5 a 6 / Year 5 and 6 Science Fair
 11. Dydd Gwyl Dewi 2019 / St Davids Day 2019
 12. Bl.3 Yr Egin Year 3
 13. Cystadleuaeth celf a chreft Urdd 2019 / Urdd arts and crafts competiton
 14. Penwythnos Llangrannog 2019 / Llangrannog Urdd Weekend
 15. Llythyr taliad Glanllyn / Glanllyn payment letter
 16. Diwrnod Ail Ryfel Byd / Second World War Day
 17. Tocynnau pel droed Cymru v Slovakia
 18. Trip Bl.1 a 2 i ty pili pala
 19. Trefniadau Dysgu gartref 2019 / Home Learning Arrangements 2019
 20. croeso gwanwyn '19 / welcome autumn '19
 21. Eisteddfod 2019
 22. Cogurdd 2019
 23. Gwybodaeth / Information
 24. The Panto Arrangements English
 25. Trefniadau Y Panto cymraeg
 26. Dod a gwisgoedd meithrin a derbyn
 27. Dod a gwisgoedd Panto
 28. Digwyddiadau Nadolig 2018
 29. Christmas Events 2018
 30. Taith gerdded a Gwledd bl.3 / Sponsored walk and banquet - year 3
 31. Slips Caniatad Nadolig 2018 / Consent Slips Christmas 2018
 32. Cyngor Ysgol / School Council
 33. Bl.3 Royal Mint Experience Year 3
 34. Cwrdd Diolchgarwch 2018 / Harvest Festival 2018
 35. Dyddiad taith Cei Newydd / New Quay boat trip date
 36. Bl.4 cwch cei newydd / Year 4 New Quay Visit
 37. Gwaith Cartref / Home work
 38. Gwyl Chwaraeon Bl. 1 a 2 / Year 1 and 2 Sports Festival
 39. cerdded i Aberarth / walking to Aberarth
 40. Big Pit Bl.5 a 6
 41. Sain Ffagan Bl. 3 a 4
 42. Welcome - Autumn Term 2018
 43. Diolch am y flwyddyn 2017-2018 / Thank you for the year 2017-2018
 44. Pris arian cinio Medi 2018 / September 2018 dinner money cost
 45. ADY amserlen ALN timeline
 46. Privacy Notice - Ysgol Gynradd Aberaeron E
 47. Polisi Preifatrwydd - Ysgol Gynradd Aberaeron
 48. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog
 49. social media age restrictions