Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Cyng. Mrs. E.Evans, Ynys Hir, Ffosyffin, Aberaeron SA46 0HB -

Mr. A.Crees, Gellidawel, 3 Crossways, Ffosyffin, Aberaeron - 01545 572612

Mr. G. Parry, Morawel, Ffosyffin, Aberaeron, sa46 0HD - 01545 574 467 - Cadeirydd


Rhieni Lywodraethwyr

Mrs. D.Tarling, 3 Haulfan, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0HT - 01545 570318

Mr Aled Davies, 12 Penmaesglas, Aberaeron

Mrs. J.Williams, Ffynnon Wen, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0HA - 01545 570755

Mr. Delme Rees, Talar Goch, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Dai Davies, Maes y Delyn, Godre Rhiwgoch, Aberaeron, SA46 0DY

Ms. Marina James,    marinajames7@btinternet.com

Mr. D.Morgan, Nantgwyn, Heol Llyswen, Aberaeron, SA46 0ED – 01545 572030

Athro/Athrawes Lywodraethwr

Miss Mair Jones, Ysgol Gynradd Aberaeron, SA46 0BQ – 01545 570313

Llywodraethwr staff

Miss C.Davies, Ysgol Gynradd Aberaeron, SA46 0BQ – 01545 570313

Sylwebydd

Mrs. Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Aberaeron, SA46 0BQ – 01545 570313