Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Mr. J.Whiteley, 8 Masons Row, Aberaeron, SA46 0AA - 07704 116 953

Cyng. Mrs. E.Evans, Ynys Hir, Ffosyffin, Aberaeron SA46 0HB -

Mr. A.Crees, Gellidawel, 3 Crossways, Ffosyffin, Aberaeron - 01545 572612


Rhieni Lywodraethwyr

Mrs. D.Tarling, 3 Haulfan, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0HT - 01545 570318

Mr. G.Parry, Morawel, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0HD - 01545 574767 - Cadeirydd / Chairman

Mrs. J.Williams, Ffynnon Wen, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0HA - 01545 570755

 

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Dai Davies, Maes y Delyn, Godre Rhiwgoch, Aberaeron, SA46 0DY

Mr. David Jones, Aeron Maid, Stryd y Tabernacl, Aberaeron, SA46 0BN

Mrs. S.Edwards, 9 Quay Parade, Aberaeron, SA46 9RR -

Mr. D.Morgan, Nantgwyn, Heol Llyswen, Aberaeron, SA46 0ED – 01545 572030

 

Athro/Athrawes Lywodraethwr

Miss Mair Jones, Ysgol Gynradd Aberaeron, SA46 0BQ – 01545 570313

Llywodraethwr staff

Miss C.Davies, Ysgol Gynradd Aberaeron, SA46 0BQ – 01545 570313

Sylwebydd

Mrs. Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Aberaeron, SA46 0BQ – 01545 570313