Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Cyng. Mrs. E.Evans,

Mr. A.Crees,


Rhieni Lywodraethwyr

Miss. Catrin Owen

Mr Aled Davies,

Mrs. Rachel O'Connor,

Mrs Laura Vince,

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Dai Davies, (Cadeirydd)

Mr Rhodri Jones,   

Mr. D.Morgan,

Athro/Athrawes Lywodraethwr

Mr Rhun James

Llywodraethwr staff

Miss Angharad Evans

Sylwebydd

Mrs. Anwen Lloyd-Hughes