Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pwyllgor Ffrindiau'r Ysgol

PWYLLGOR FFRINDIAU'R YSGOL 2020-2021

Cadeirydd: Dai Davies

Is Gadeirydd: Rhian Whitfield

Ysgrifenyddes: Laura Long, Rebecca Wood, Sarah-Jane Thomas

Trysorydd: Delyth Williams

Os am wybodaeth cysylltwch â : unrhyw aelod o'r pwyllgor.