Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Planning Coed / Tree Planting

Bu plant blwyddyn 4 yn plannu coed ym Mhrifysgol Llambed fel rhan o brosiect 'Treeflights' (www. treeflight.com). Roeddent yn plannu'r coed yr un pryd a phlant Kenya er mwyn lleihau ein ol troed carbon. Gwelwyd hyn i gyd dros SKYPE. Mae fideo i'w gweld ar (www.walesonline.co.uk). Year 4 made the contribution to reduce Wales' carbon footprint by planting trees in Lampeter University as part of their Treeflights project. (www. treeflight.com). They planted the trees the same time as the children from Kenya. This was seen live on SKYPE. There is a video on this on (www. walesonline.co.uk).
 • IMG_8362.jpg

  IMG_8362.jpg
  347
  IMG_8362.jpg
 • IMG_8364.jpg

  IMG_8364.jpg
  348
  IMG_8364.jpg
 • IMG_8365.jpg

  IMG_8365.jpg
  349
  IMG_8365.jpg
 • IMG_8366.jpg

  IMG_8366.jpg
  350
  IMG_8366.jpg
 • IMG_8368.jpg

  IMG_8368.jpg
  351
  IMG_8368.jpg
 • IMG_8371.jpg

  IMG_8371.jpg
  352
  IMG_8371.jpg
 • IMG_8374.jpg

  IMG_8374.jpg
  353
  IMG_8374.jpg
 • IMG_8375.jpg

  IMG_8375.jpg
  354
  IMG_8375.jpg