Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad Lesotho / Visit

 • lluniau Santes Dwynwen 404.jpg
  144
 • lluniau Santes Dwynwen 405.jpg
  145
 • lluniau Santes Dwynwen 406.jpg
  146
 • lluniau Santes Dwynwen 407.jpg
  147
 • lluniau Santes Dwynwen 408(1).jpg
  148
 • Tomos Arthur- tedi'r ysgol yn mwynhau gyda plant Blwyddyn 1 yn Lesotho. Our school teddy 'Tomos Arthur' enjoying himself with Yr. 1 pupils.

  lluniau Santes Dwynwen 409.jpg
  149
  Tomos Arthur- tedi'r ysgol yn mwynhau gyda plant Blwyddyn 1 yn Lesotho. Our school teddy 'Tomos Arthur' enjoying himself with Yr. 1 pupils.
 • lluniau Santes Dwynwen 410.jpg
  150
 • Athrawon Ysgol Sekoati yn ffarwelio a ni gyda dawns a chan./ Teachers of Sekoati School dancing and singing at our leaving presentation.

  lluniau Santes Dwynwen 411.jpg
  151
  Athrawon Ysgol Sekoati yn ffarwelio a ni gyda dawns a chan./ Teachers of Sekoati School dancing and singing at our leaving presentation.
 • Plannu coed i ddathlu ein hymweliad/ Planting trees to commemorate our visit.

  lluniau Santes Dwynwen 412.jpg
  152
  Plannu coed i ddathlu ein hymweliad/ Planting trees to commemorate our visit.
 • lluniau Santes Dwynwen 413.jpg
  153
 • lluniau Santes Dwynwen 414.jpg
  154
 • lluniau Santes Dwynwen 415.jpg
  155
 • Miss Hind yn cyflwyno gluniadur i Brifathrawes yr ysgol /Miss Hind presenting a laptop to the Headteacher .

  lluniau Santes Dwynwen 416.jpg
  156
  Miss Hind yn cyflwyno gluniadur i Brifathrawes yr ysgol /Miss Hind presenting a laptop to the Headteacher .
 • lluniau Santes Dwynwen 417.jpg
  157
 • lluniau Santes Dwynwen 418.jpg
  158
 • Cwrdd a Swyddogion Addysg Lesotho a chyflwyno draig goch iddynt/ Meeting the Education Officials of Lesotho and presenting them with a Welsh Flag.

  lluniau Santes Dwynwen 419.jpg
  159
  Cwrdd a Swyddogion Addysg Lesotho a chyflwyno draig goch iddynt/ Meeting the Education Officials of Lesotho and presenting them with a Welsh Flag.
 • Cor yr ysgol yn ein cyfarch/ The school choir performing

  lluniau Santes Dwynwen 420.jpg
  160
  Cor yr ysgol yn ein cyfarch/ The school choir performing
 • lluniau Santes Dwynwen 421.jpg
  161
 • Cornel Aberaeron yn swyddfa'r Brifathrawes/ The 'Aberaeron' corner in the Headteacher's office.

  lluniau Santes Dwynwen 422.jpg
  162
  Cornel Aberaeron yn swyddfa'r Brifathrawes/ The 'Aberaeron' corner in the Headteacher's office.
 • lluniau Santes Dwynwen 423.jpg
  163
 • Bwyta cinio yn yr ysgol/ Dinnertime in school

  lluniau Santes Dwynwen 424.jpg
  164
  Bwyta cinio yn yr ysgol/ Dinnertime in school
 • lluniau Santes Dwynwen 425.jpg
  165
 • lluniau Santes Dwynwen 426.jpg
  166
 • lluniau Santes Dwynwen 427.jpg
  167
 • lluniau Santes Dwynwen 428.jpg
  168
 • lluniau Santes Dwynwen 429.jpg
  169
 • lluniau Santes Dwynwen 430.jpg
  170