Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad Naturesbase Visit - Bl/Yr.3 a 4

Bu plant bl. 3 a 4 a'u hathrawon ar ymweliad a Naturesbase yng Nghilcennin. Gwnaethom gysgu yna am dair noson mewn pebyll ac yn ystod y dydd cafwyd profiadau arbennig yn ymwneud a'r byd natur a gwarchod yr amgylchedd. Hoffwn ddiolch i Gyles, Alison a Jas am eu croeso cynnes. Year 3 & 4 children and their teachers went on a visit to Naturesbase, Cilcennin. They slept there for three nights in tents and during the day they had fantastic experiences to do with nature and looking after the environment. Many thanks to Gyles, Alison and Jas for their welcome.
 • 002.JPG

  002.JPG
  2142
  002.JPG
 • 101.JPG

  101.JPG
  2143
  101.JPG
 • 104.JPG

  104.JPG
  2144
  104.JPG
 • 106.JPG

  106.JPG
  2145
  106.JPG
 • 125.JPG

  125.JPG
  2146
  125.JPG
 • 156.JPG

  156.JPG
  2147
  156.JPG
 • 165.JPG

  165.JPG
  2148
  165.JPG
 • IMG_0018.JPG

  IMG_0018.JPG
  2149
  IMG_0018.JPG
 • IMG_0028.JPG

  IMG_0028.JPG
  2150
  IMG_0028.JPG
 • IMG_0049.JPG

  IMG_0049.JPG
  2151
  IMG_0049.JPG
 • IMG_0051.JPG

  IMG_0051.JPG
  2152
  IMG_0051.JPG
 • IMG_8892.JPG

  IMG_8892.JPG
  2153
  IMG_8892.JPG
 • IMG_0051(1).JPG

  IMG_0051(1).JPG
  2154
  IMG_0051(1).JPG
 • IMG_8892(1).JPG

  IMG_8892(1).JPG
  2155
  IMG_8892(1).JPG
 • IMG_8959.JPG

  IMG_8959.JPG
  2156
  IMG_8959.JPG
 • IMG_8975.JPG

  IMG_8975.JPG
  2157
  IMG_8975.JPG
 • IMG_9096.JPG

  IMG_9096.JPG
  2158
  IMG_9096.JPG
 • IMG_9130.JPG

  IMG_9130.JPG
  2159
  IMG_9130.JPG
 • IMG_9169.JPG

  IMG_9169.JPG
  2160
  IMG_9169.JPG
 • IMG_9200.JPG

  IMG_9200.JPG
  2161
  IMG_9200.JPG
 • IMG_9233.JPG

  IMG_9233.JPG
  2162
  IMG_9233.JPG
 • IMG_9244.JPG

  IMG_9244.JPG
  2163
  IMG_9244.JPG
 • IMG_9258.JPG

  IMG_9258.JPG
  2164
  IMG_9258.JPG
 • IMG_9268.JPG

  IMG_9268.JPG
  2165
  IMG_9268.JPG
 • IMG_9269.JPG

  IMG_9269.JPG
  2166
  IMG_9269.JPG
 • IMG_9270.JPG

  IMG_9270.JPG
  2167
  IMG_9270.JPG
 • IMG_9281.JPG

  IMG_9281.JPG
  2168
  IMG_9281.JPG
 • IMG_9282.JPG

  IMG_9282.JPG
  2169
  IMG_9282.JPG
 • IMG_9282(1).JPG

  IMG_9282(1).JPG
  2170
  IMG_9282(1).JPG
 • IMG_9283(1).JPG

  IMG_9283(1).JPG
  2171
  IMG_9283(1).JPG
 • IMG_9286.JPG

  IMG_9286.JPG
  2172
  IMG_9286.JPG
 • IMG_9295.JPG

  IMG_9295.JPG
  2173
  IMG_9295.JPG
 • IMG_9302.JPG

  IMG_9302.JPG
  2174
  IMG_9302.JPG
 • IMG_9322.JPG

  IMG_9322.JPG
  2175
  IMG_9322.JPG
 • IMG_9336.JPG

  IMG_9336.JPG
  2176
  IMG_9336.JPG
 • IMG_9362.JPG

  IMG_9362.JPG
  2177
  IMG_9362.JPG
 • IMG_9619.JPG

  IMG_9619.JPG
  2178
  IMG_9619.JPG
 • IMG_9716.JPG

  IMG_9716.JPG
  2179
  IMG_9716.JPG
 • IMG_9822.JPG

  IMG_9822.JPG
  2180
  IMG_9822.JPG
 • IMG_9844.JPG

  IMG_9844.JPG
  2181
  IMG_9844.JPG
 • IMG_9852.JPG

  IMG_9852.JPG
  2182
  IMG_9852.JPG
 • IMG_9867.JPG

  IMG_9867.JPG
  2183
  IMG_9867.JPG
 • IMG_9872.JPG

  IMG_9872.JPG
  2184
  IMG_9872.JPG
 • IMG_9876.JPG

  IMG_9876.JPG
  2185
  IMG_9876.JPG
 • IMG_9887.JPG

  IMG_9887.JPG
  2186
  IMG_9887.JPG
 • IMG_9906.JPG

  IMG_9906.JPG
  2187
  IMG_9906.JPG
 • IMG_9912.JPG

  IMG_9912.JPG
  2188
  IMG_9912.JPG
 • IMG_9926.JPG

  IMG_9926.JPG
  2189
  IMG_9926.JPG
 • IMG_9935.JPG

  IMG_9935.JPG
  2190
  IMG_9935.JPG
 • IMG_9960.JPG

  IMG_9960.JPG
  2191
  IMG_9960.JPG
 • IMG_9961.JPG

  IMG_9961.JPG
  2192
  IMG_9961.JPG