Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Tim Athletau/ Athletics Team

Cystadleuaeth Athletau Dan Do/ Indoor Athletics

Cafwyd wahoddiad eleni i gymryd rhan yng nghystadleuaeth athletau dan do Caerfyrddin. Aeth 20 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 i gynrychioli'r ysgol. Gwnaeth pawb yn wych, gyda nifer yn ennill y feal arian a Lowri o flwyddyn 6 yn bencampwraig y taflu pwysau! This year we received an invitation to take part in the Carmarthen Indoor Athletics Competition. Everbody did excellently , winning numerous silver medals and Lowri from year 6 won gold i the shotput! Great time was had by all.