Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llysgenhadon Chwaraeon                                   Sports Ambassador

Mae'r Llysgenhadon Chwaraeon yn cynnal gweithgareddau cadw'n heini wythnosol ar gyfer Bl. 1 a 2 ac maent wedi penderfynu rhoi gwobr misol ar gyfer y rhai hynny sy'n mynychu mwyaf aml.

Our young sports ambassadors have been running a fitness and games club for yr. 1 and 2 pupils. They have decided this term to have a 'player of the month' award as an incentive for the children.