Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

 Saith yn Serennu i Ysgol Aberaeron.

                             

    Cafodd yr Ysgol ddiwrnod arbennig yn nhrawsgwlad y cylch yn ennil saith o'r wyth ras.

Bydd 31 o blant yn mynd ymlaen i rasus y Sir. Pob lwc i bawb. Y buddugwyr oedd :-

Iolo Trigg, Kaitlyn G-Jones, Krzysztof Dolniak, Seren Davies, Finlay Tarling, Sara Cond a

Rhys Jenkins. A geat day was had in our cluster Cross Coutry competition! Above see the winners and good luck to all 31 children from our school who will now go on to the area race.