Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwyr Ceredigion Champions

Llongyfarchiadau mawr I Ysgol Gynradd Aberaeron ar ennill cystadleuaeth Pel-droed Ceredigion.

Yn ystod y gemau grwp chwareuwyd pum gem ac ennillwyd y cwbl heb ildio yr un gol.

Y sialens nesaf oedd Ysgol Gymraeg Aberystwyth ac ar ol gem arbennig ennill fu'r hanes ar ol

amser ychwanegol a ciciau o'r smotyn.

Yn y rownd gyn-derfynol trechwyd Aberteifi 1-0 ac yna ymlaen i'r ffeinal yn erbyn Bro Teifi.

Wedi cystadlu brwd llwyddodd Jensen Lloyd i sgorio'r gol holl-bwysig ac 1-0 oedd y sgor terfynol.

Llongyfarchiadau mawr i'r bechgyn a phob lwc iddynt ym mhencampwriaeth Cymru ym mis Mai.

Ar y funund mae Ysgol Gynradd Aberaeron ym bencampwyr Ceredigion ym mhel-droed a phel-rwyd.

Maent hefyd yn bencampwyr Dyfed a Cymru yng nghyatadleuthau trawsgwlad. Gwych.

 

Congratulations to Ysgol Gynradd Aberaeron on their recent success in the Ceredigion Football competition.  Within their Group they played 5 games and won all without conceding a single goal.

Their next challenge was  Ysgol Gymraeg Aberystwyth.  Following an extremely good and tight game, extra time and penalty kicks Aberaeron were the winners.

In the semi-final, Aberaeron again came out on top beating Cardigan Primary School 1 – 0.

The two teams going through to the final were Bro Teifi and Aberaeron.  After a very competitive and close competition Jensen Lloyd Aberaeron Primary School scored the all-important goal, the final results Aberaeron 1 Bro Teifi 0. Well done. Congratulations to the boys, we all wish them well as they go forward to the All Wales competition in May.

At the moment Ysgol Gynradd Aberaeron are the Ceredigion Champions in Football and Netball.  They are also Champions in the Dyfed and Wales Cross County competitions.

We are all very proud of them, fantastic.