Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Aled Ynni Da

Daeth Aled Ynni Da i'r ysgol i gynnal gweithdy am drydan gyda blynyddoedd 3 a 4. Dysgwyd llawer am sut o arbed ynni a hefyd edrych a'r ol yr amgylchedd.

'Aled Ynni Da' came to school to do a workshop on electricity with years 3 and 4. They learnt numerous things like how to save energy and how to look after the enviroment.