Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Sgiliau Ymarfer Corff Blwyddyn 1 a 2

Trefnodd Ceredigion Actif sesiwn o ymarfer sgiliau yn Ysgol Bro Sion Cwilt . Diolch i'r llysgenhadon Chwaraeon am eu helpu.

Ceredigion Actif held a session of learning skills at Bro Teifi School. Thank you to the sports Ambassadors for their help.