Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Premiere Ffilm Nadolig Premiere

Eleni cafwyd perfformaid Nadolig tra wahanol wrth i bob par o ddosbarthiadau greu ffilm. Cafwyd hwyl arbennig a phrofiadau addysgol gwerthfawr. Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu mewn gwahanol ffyrdd.

This year our school Christmas performance was quite different with every pair of classes creating a film. A lot of fun and educational experiences has come from making the film. Thank you to everyone who has contributed in any way.