Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad Kirsty Williams Visit

Cawson yr anrhydedd o gael ymweliad gan Ysgrifennyd dros Addysg y Cabinet Kirsty Williams. Cafwyd sgyrsiau diddorol. Y disgyblion a'r staff wrth eu boddau yn rhannu eu barn a'u gwaith

We were priviledged to have Kirsty Williams Cabinet Secretary for Education visit our school. Staff and pupils were thrilled to have the opportunity to share their work, views and opinios.