Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ymweliad Ben Lake / Ben Lake's Visit

Diolch i Ben Lake am gymryd amser i ddod i ymwled a Blwyddyn 1 a 2 i ateb ein cwestiynau.

Thank you to Ben Lake for visiting year 1 and 2 pupils to answer our questions.