Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Poster Gwrth-fwlio / Anti-bullying Poster Competition

Ennillwyr y cystadleuaeth creu poster gwrth-fwlio oedd - Lilianna, Alis, Osian a Cadi. Llongyfarchiadau mawr i chi. Da iawn i bawb arall a wnaeth cystadlu.

The winners of the anti-bullying poster are - Lilianns, Alis, Osian and Cadi. Congratulations to you. Well done to everyone who took part.