Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gweithdy Gwyddoniaeth / Science Workshop

I ddathlu Wythnos Gwyddoniaeth aeth blynyddoedd 5 a 6 i Brifysgol Aberystwyth. Cafwyd bor hwylus yn ymweld ag amryw o stondinau a cael y cyfle i arbrofi.

To celebrate Science Week year 5 and 6 visited Aberystwyth University. An enjoyable morning was had visiting different stands and getting a chance to carry out experiments.