Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad cylch / Aeron Cluster Crosscountry

TRAWSGWLAD CYLCH AERON

Cynhaliwyd trawsgwlad cylch aeron a’r safle’r Ysgol unawith eto.      Enillodd yr Ysgol 6 ras allan o 10.

Bydd 28 o blant yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Ysgol yn rownd y Sir. Pob lwc i bawb.

Y buddugwyr oedd Rhianna, Sonny, Iolo, Kaitlyn, Krzysztof a Mari.

 

AERON CLUSTER CROSS COUNTRY

The aeron cluster cross country was held on the school grounds once again. The school won 6 out of 10 of the races.

28 children will go ahead to represent the school at the Area cross country competition. Good luck to everyone.

The winners were Rhianna, Sonny, Iolo, Kaitlyn, Krzysztof and Mari.