Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Chwaraeon Cylch Aeron / Aeron Cluster Sports Festival

Aeth disgyblion blwyddyn 3 a 4 i Ysgol Bro Siôn Cwilt i ddathlu Gemau’r Gymanwlad a ‘Sport Relief’ yng Ngwyl Chwaraeon Cylch Aeron a oedd wedi ei threfnu gan Ceredigion Actif. Cafwyd gyfle i brofi amrywiaeth o wahanol chwaraeon ac yna cerdded 1 milltir i godi arian i ‘Sport Relief’.

 

Year 3 and 4 pupils went to Bro Siôn Cwilt school to celebrate the Commonwealth Games and Sport Relief at the sports festival that was organised by Ceredigion Actif. They had a chance to try       different sports and then run 1 mile to raise money for Sports     Relief.