Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad yr Urdd / Urdd Crosscountry

Aeth 31 o blant i gynrychioli'r ysgol yng nghystadleuaeth trawsgwlad Ceredigion yr Urdd. Rhedodd pawb fel y gwynt! Y plant ddaeth yn y 10 cntaf oedd.

Bechgyn Blwyddyn 6 - Finl;ay 1af, Steffan 5ed, Ethan 7fed a Rhys 8fed.

Merched Blwyddyn 6 - Seren 2il

Merched Blwyddyn 5 - Martha 1af

Bechgyn Blwyddyn 3 - Ellis 2il

Merched Blwyddyn 3 - Mia 9fed. 

31 children represented the school in the Urdd area cross-country at the rugby club in Aberaeron. The children that came in the top 10 were:

Year 6 boys - Finlay 1st, Steffan 5th, Ethan 7th and Rhys 8th.

Year 6 girls - Seren 2nd

Year 5 girls - Martha 1st

Year 3 boys - Ellis 2nd

Year 3 girls - Mia 9th