Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bl. 1 a 2 yn trefnu blodau / Yr 1 and 2 arranging flowers

Diolch i Donald o Blodau'r Bedol am ddysgu ni sut i drefnu blodau. Rhanwyd y gosodiadau rhwng cartrefi Min y Mor, Penrodyn a Mrs Thomas

Thank you to Donald form Blodau'r Bedol for teaching us how to arrange flowers. The arrangements were shared between Min y Mor, Penrodyn and Mrs Thomas