Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed

Cafodd Ela Mablen eisteddfod a hanner yn Eisteddfod Cenedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.Cyrhaeddodd Ela y llwyfan mawr mewn pump cytadleuaeth! Fe gafodd dwy fedal aur am ganu cerdd dant a llefaru i flynyddoedd 3 a 4, y fedal arian am ganu unawd I flynyddoedd 3 a 4 ac yna dwy fedal efydd un am y gystadleuaeth canu gwerin i flynyddoedd 6 ac iau  a’r llall am ganu deuawd gydag Eos Dafydd. Da iawn Ela a da iawn Eos!

 

Ela Mablen had a very succesful two days at the Urdd National Eisteddfod. She reached the stage in five competitions. Ela won two gold medals for singing 'cerdd dant' and reciting for year 3 and 4 children, silver medal for solo singing for year 3 and 4 pupils and two bronze medals for folk singing for children year 6 and under and for singing a duet with Eos Dafydd. Well done Ela and well done Eos.