Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwobr Platinwm Eco-Sgolion / Eco-Schools Platinum Award

Llongyfarchiadau i gyngor eco yr ysgol am lwyddo i ennill Gwobr Platinwm Eco-Sgolion. Diolch i'r cyngor a Miss Lewis am ei gwaith caled.

Congratulations to the schools eco council for winning the Eco-Schools Platinum award. Thank you to the council and Miss Lewis for their hard work.