Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Cylch Aeron / Aeron Cluster Eisteddfod

Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu yn eisteddfod cylch Aeron yn Theatr Felinfach dydd Mawrth y 12fed o Fawrth. Yn yr ynawd cerdd-dant bl.2 ac iau daeth Nanw Griffiths-Jones yn 2il. Yn y llefaru bl.2 ac iau i ddysgwyr daeth Miley Thomas yn 1af, Antoni Raczynski yn 2il a Eva Berkshire yn 3ydd. Yn yr unawd bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af, Fflur McConnell yn 2il. Yn y llefaru bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd cerdd dant bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd Alaw Werin bl.6 ac iau daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af, Fflur McConnel yn 2il a Eos Dafydd yn 3ydd. Yn yr unawd bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 1af. Yn y llefaru bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 2il. Yn y deuawd bl.6 ac iau daeth Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af. Yn y deuawd cerdd dant daeth Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af.  Daeth yr ymgom yn 1af, yr aelodau oedd Eos Dafydd, Jasmine Williams a Ellis Jones. Daeth y parti deulais, parti unsain, parti unsain dysgwyr, parti llefaru yn 1af ac hefyd y cor yn 1af. Llongyfarchiadau i bawb a pob lwc yn yr Eisteddfod Rhanbarth.

Congratulations to everyone who competed in the Aeron cluster eisteddfod at Felinfach Theatr on the 12th of March. In the cerdd dant year 2 and under Nanw Griffiths-Jones came 2nd. In the reciitiation year 2 and under Miley Thomas came 1st, Antoni Raczynski 2nd and Eva Berkshire 3rd. In the Solo year 3 and 4 Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st, Fflur Mc Connell came 2nd. In the recitiation year 3 and 4 Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st and Fflur McConnell came 2nd. In the cerdd dant year 3 and 4 Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st and Fflur McConnell came 2nd. In the folk song for year 6 and under Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st, Fflur McConnell came 2nd and Eos Dafydd came 3rd. In the solo and recitation for year 5 and 6 Eos Dafydd came 1st.  In the duet year 6 and under, Eos Dafydd and Ela Mablen Griffiths-Jones came 1st. In the duet cerdd dant Eos Dafydd and Ela Mablen Griffiths-Jones came 1stThe 2 part harmony group, the parti unsain learners, parti unsain, recitiation group came 1st. The Choir came first and the 'Ymgom' came first, members of the 'Ymgom' were Eos Dafydd, Jasmine Williams and Ellis Jones. Congratulations to you all and good luck in the Ceredigion Area Eisteddfod.