Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad yr Urdd Cymru / Urdd Wales Crosscountry

Llongyfarchiadau enfawr i dîm trawsgwlad yr ysgol am ddod yn bencampwyr trawsgwlad Cymru yng Ngwyl Chwaraeon yr Urdd Cymru. Cymerodd 35 o ddisgyblion yr ysgol ran.Y plant a ddaeth yn y deg cyntaf oedd:                                                                    

 Bechgyn bl.3—Sonny 1af, Teifio 9fed                              

 Merched bl.3—Rhianna 4ydd, Ffion 8fed                       

 Merched Bl.6—  Chloe 7fed                                                       

 Y timau a ddaeth yn y tri cyntaf oedd:       Bechgyn bl.3—2il,     Merched bl.3—1af,     Bechgyn bl.4– 3ydd   Merched bl.4—2il,     Merched Bl.6—1af      

 

Congratulations to the school cross country team for          becoming Welsh champions at the Urdd National Sports   Festival in Aberystwyth. Thirty five pupils from the school took part. The children that came in the first ten were:                          

Year 3 boys—1st Sonny, 9th Teifion                                       

Year 3 girls—4th Rhianna, 8th Ffion                                         

Year 6 girls—7th Chloe                                                              

 The team medal winners were:                    Year 3 boys—2nd        Year 3 girls—1st         Year 4 boys—3rd      Year 4 girls—2nd          Year 6 girls—1st