Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffair Nadolig yr Ysgol / School Christmas Fair

Bu pob disgybl yn brysur iawn yn paratoi nwyddau i werthu ar y noson. Agorwyd y ffair drwy ganu carolau o  gwmpas y goeden. Bu’r stondinau yn brysur dros ben yn gwerthu eu nwyddau ac roedd bwrlwm mawr yng ngroto Siôn Corn. Diolch i bawb a fu’n cynorthwyo ar y noson ac i chi fel rhieni am eich cefnogaeth.

 

Every pupil at the school has been busy preparing goods to sell during the evening. The fair was opened by the children singing around the Christmas tree. All stalls were very busy selling their goods and there was a great buzz in Santa’s grotto. Thank you to everyone that assisted during the evening and to you as parents and grandparents for your support.