Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cynhadledd Lles / Wellbeing Conference

Llongyfarchiadau i Celt a Trystan am gyflwyniad arbennig i benaethiaid y Sir ar ein defnydd o Yoga a 'Speakr' yn yr ysgol i hyrwyddo lles ein disgyblion. Trefnwyd gan Ysgolion Iach y Sir

Congratulations to Celt and Trystan for highlighting the importance of Yoga and Speakr in the wellbeing conference held by the County's Healthy Schools.