Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Elin o Cyw / Elin from Cyw

Fel rhan o thema’r dosbarth meithrin a derbyn, cafwyd ymweliad cyffrous iawn gan Elin, un o gyflwynwyr Cyw. Treuliodd Elin y bore yn canu a dawnsio gyda’r plant i nifer o ganeuon Cyw. Cafwyd hefyd sesiwn stori ac bu’r plant yn mwynhau gofyn cwestiynau iddi.  Aeth Elin nôl gyda llond car o luniau lliwgar.

 

As part of the nursery and reception class theme, we had a special visit from Elin, one of the presenters of ‘Cyw.’ Elin spent the morning singing and dancing to many familiar Cyw songs. Everybody also enjoyed a story session.

Everyone thoroughly enjoyed the morning.