Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Wythnos Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel / Safer Internet Use Week

Cafodd y Dewiniaid Digidol wythnos brysur yn addysgu eu cyd-ddisgyblion. Cynhaliwyd gwasanaeth i holl ddisgyblion yr ysgol. Aeth y Dewiniaid Digidol o gwmpas y dosbarthiadau yn rhoi gwersi ar

Derbyn—defnyddio y bee-bots newydd yn y dosbarth

Blwyddyn 1—creu logo e-ddiogelwch newydd ar JIT

Blwyddyn 2—Codio e-ddiogelwch

Blwyddyn 3 a 4—Microbits                  

Cafodd blwyddyn 5 a 6 wersi ar seibr fwlio, pwysigrwydd o greu cyfrineiriau cryf ac hefyd e-byst sbam.

Gorffenwyd yr wythnos drwy ymweld â chartref preswyl Min y Môr i ddarparu sesiwn TGCh

 

The school digital wizards had a busy week educating their peers. Morning  assembly was held for the whole school. The digital wizards visited every class to assist pupils —

Reception—How to use their new Bee-Bots,

Year 1—creating a new e-safety logo on JIT

Year 2—e-safety coding                  Year 3 and 4—Microbits

Year 5 and 6 received a lesson on cyber bullying, the importance of creating strong passwords and spam e-mails.

They finished the week by visiting Min y Môr  to assist residents and staff in using  i-pads.